NO PREP VINIRI

NO PREP VINIRI
Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?
[Total: 2635    Average: 3.7/5]

noprep0

No-prep viniri

Viniri ili fasete su keramička nadogradnja kojom se znatno popravljaju funkcionalnost i izgled zuba koji nisu pokvareni i kod kojih nema većih gingivalnih problema, ali koji su iskrzani, nepravilnog oblika, nepravilno stoje u vilici, požuteli su, mali su ili postoji razmak između zuba. Viniri se postavljaju samo na prednju stranu zuba, debljine su oko 3mm i predstavljaju jedan od najprirodnijih oblika konzervacije i restauracije zuba, budući da nema znatnijeg brušenja zuba, kao što je to slučaj kod krunica. Pacijenti se najčešće podvrgavaju ugradnji nekoliko vinira istovremeno,   gotovo uvek u prednjoj regiji, čime se dobija potpuno novi osmeh. U slučaju da vam zubi više nisu lepi, ali su generalno zdravi, ugradnja vinira je jedno od najboljih ulaganja u kvalitet života koje vam stoji na raspolaganju.

Ali šta su no-prep viniri? No-prep je skraćenica za „no preparation“, što znači bez pripreme – to su viniri koji se ugrađuju bez brušenja prednjih zuba na koje su postavljaju. Ovi viniri se direktno lepe na detaljno očišćene zube, pripremljene određenim preparatima, bez čak i minimalnog invazivnog zahvata. Pacijent ne oseća nikakvu nelagodnost, i to je jedini slučaj u stomatologiji kada je moguće obaviti kompletnu restauraciju osmeha bez neugosti za pacijenta. Iako može zvučati čudno, tako zalepljeni viniri su savršeno čvrsto pozicionirani na zubu, faktički postaju deo zuba i traju oko 10 godina, isto koliko i klasični viniri.

 

Time dolazimo do pitanja: U čemu je razlika između običnih vinira i no-prep vinira? Kod standardnih vinira potrebno je odbrusiti malu količinu gleđi sa zuba, manje od 1mm, kako bi se napravilo blago udubljenje u zubu koje će biti ispunjeno adhezivnom masom (cementom), kako bi vinir koji se ugrađuje preko te mase bio bolje pričvršćen za zub. Sa druge strane, no-prep viniri se lepe direktno, bez ikakvog brušenja zuba. No-prep viniri su na duge staze za nijansu manje pouzdani od standardnih, budući da postoje male šanse da vinir spadne pre isteka 10 godina koliko je potrebno da se prirodno istroši i zameni, međutim zamena vinira je jednostavan stomatološki zahvat, daleko jednostavniji od npr. zamene implanta.

 

No-prep viniri, da kažemo istinu, su više marketinški pojam nego strogo definisana procedura, budući da svaka ugradnja vinira zahteva određenu pripremu pacijenta, pa se stoga danas sve više koristi  termin „viniri sa minimalnom pripremom“. Ovaj tip vinira je takvog sastava i teksture da se može koristiti sa manjom količinom adhezivnog materijala i može se koristiti i direktno na površini zuba koja nije pritom izbrušena. Međutim, čak i ovi viniri daju bolje rezultate sa minimalnim brušenjem, tako da je isključivo na pacijentu i stomatologu da se dogovore da li će se koristiti no-prep viniri ili standardni viniri, kao i da li će se ipak minimalno izbrusiti zubi ako se pacijent odlučio za no-prep vinire.

 
noprep2
Ovaj tip stomatološke nadoknade pojavio se 70-ih godina prošlog veka, kada su holivudske zvezde po prvi put pokazale svetskoj javnosti kako je moguće imati savršene zube u bilo kom životnom dobu. Međutim, tadašnji viniri iritirali su desni i bilo ih je nemoguće skinuti. Krajem prošlog veka pojavio se obrnuti trend vrlo invazivnog brušenja zuba kako bi se viniri što bolje nadovezali na zub korišćenjem dosta adheziva, a mnogi zubari išli su čak tako daleko da su brusili kroz gleđ sve do dentina i lepipi vinire za dentin, na taj način „popravjlajući“ svaku nepravilnost na zubu. Međutim, ovakav pristup potpuno je pogrešan jer je zubna gleđ najvredniji deo zuba, daje mu daje belinu i nju je nemoguće zameniti, pri čemu je gleđ izuzetno važna za biološke procese u zubu i ukupno zdravlje zuba i vilice. Zbog toga sve moderne procedure podrazumevaju samo minimalno brušenje gleđi bilo da se radi o standardnim ili no-prep vinirima, pri čemu no-prep viniri imaju tu prednost da se mogu koristiti tako da uopšte ne umanjuju debljinu gleđi.

 

Zavisno od konkretnih potreba pacijenata, no-prep viniri su ponekad posebno preporučljivi. Takav je slučaj kada postoji razmak između zuba ali nema drugih problema i takve situacije veoma uspešno se rešavaju no-prep vinirima. Važi generalno pravilo da što je situacija kod pacijenta komplikovanija, to je manja šansa da će svi problemi biti otklonjeni no-prep vinirima. U tome da li će biti korišćeni standardni ili no-prep viniri ulogu igra i vrsta materijala koji se koristi za vinir, koji je po pravilu feldspatski porcelan ili presovana keramika. Porcelan ima snažniju belu boju (koja u Evropi nije toliko popularna) i moguće ga je fino ručno oblikovati, dok je keramika snažnija. U ordinaciji Cvejanović koriste se keramičke fasete, budući da naša ordinacija poseduje CEREC mašinu za kompjutersku izradu keramičkih krunica i faseta, što nam omogućava daleko veću preciznost izrade i bržu izradu krunica nego što je to slučaj sa ručnim pravljenjem porcelanskih krunica. Kada bismo ručno izrađivali porcelanske krunice, cena bi bila nesumnjivo viša nego što je sada. U budućnosti se dosta očekuje od litijum disilikata, novog materijala koji poseduje snagu keramike i mogućnst lakog oblikovanja kao kod feldspatskog porcelana.

 

Ako želite da dobijete okvirnu procenu da li bi viniri bili dobro rešenje za bolji izgled vaših zuba možete nam poslati sliku zuba u visokoj rezoluciji i u velikom broju slučajeva moći ćemo da izvršimo procenu na osnovu fotogracije. Ako živite u Beogradu možete zakazati i besplatan pregled, koji će pomoći da daleko tačnije utvrdimo koja vrsta tretmana je za vas najpogodnija.

noprep1

Pacijent sa ugrađenim vinirima. Danas se sve češće traže viniri u prirodnoj boji zdravih zuba