Koncept ZUBI ZA TRI SATA omogućava da za samo tri sata dobijete fiksne zube, koji se ne skidaju i koji se šrafe na implante. Oslobodite se vaših totalnih proteza odmah i unapredite kvalitet života!

Metod Zubi za tri sata podrazumeva ugradnju implanata u prepodnevnim satima, a već tri sata kasnije, predaju se novi zubi koji se ne skidaju. Izgled i funkcija novih zuba je potpuno na nivou prirodnih zuba, kako kada se radi o osećaju, tako i po pitanju govora i čula ukusa.

Sam koncept podrazumeva primenu tehnike ALL ON 4/ALL ON 6, koju je patetntirao čuveni dr Paulo Malo početkom veka, a rezultati koji se od tada postižu u celom svetu zahvaljujući ovoj tehnici ne prestaju da oduševljavaju doktore i pacijente.

Dr Srđan Cvejanović je jedan od vodećih stručnjaka za ALL ON 4/ALL ON 6 u našem regionu, koji je usavršavao tehniku upravo kod dr Maloa. ALL ON 4/ALL ON 6 koncept se uspešno primenjuje u Ordinaciji Cvejanović već preko 10 godina.

Primeri radova

Prednosti ALL ON 4/ALL ON 6 koncepta

Novi zubi za 3h

ALL ON 4/ALL ON 6 koncept omogućava da se zubi dobiju istog dana, tj. 3h od ugradnje implantata. Zahvaljujući specijalno dizajniranim implantima i tehnici ugradnje, omogućeno je da se implanti momentalno opterete fiksnim radom koji pacijenti NE SKIDAJU. Ova tehnika podrazumeva ugrdanju implantata pod specifičnim uglovima, kako bi se iskoristila bolja kost prednjih regija obe vilice i obezbedila bolja stabilnost implantata za nošenje privremenog rada.

Jeftinije za pacijenta

ALL ON 4/ALL ON 6 zahvat ne podrazumeva dugotrajne i skupe procedure nadokande kosti, kao što je sinus lift procedura. Na ovaj način smanjujemo broj dolazaka u ordinaciju, a pacijent štedi vreme i novac. Što je najvažnije, period koji pacijent provodi bez zuba je samo 3h! Na ovaj način smanjujemo broj dolazaka u ordinaciju, a pacijent štedi vreme i novac. Što je najvažnije, period koji pacijent provodi bez zuba je samo 3h!

Samo jedna hirurška intervencija

Višestruke hirurške intervencije (najčešće dve ili tri) su ono što najteže pada pacijentima prilikom ugradnje implanata. Naša metoda podrazumeva samo jednu hiruršku intervenciju, tokom koje se preostali zubi vade, ugađuju se implanti i na njih se postavljaju novi zubi, koji su fiksni I ne skidaju se. Zahvaljujući brzoj predaji samog fiksnog privremnog rada, nema oticanja tkiva, nema bolova, a pacijenti se doslovno za jedan dan vraćaju normalnom životu, sa svojim novim, fiksnim zubima.

Šta kažu naši pacijenti

98% procenat uspešnosti

Ugranja fiksnih zuba na implantima je veoma jednostavna, brza i efikasna. U 98% slučajeva implant će se učvrstiti u kosti i postaće trajno deo vilice, što omogućava da šest implanata po vilici lako nose nove zube. Čak i kada se dogodi da se neki implant ne učvrsti u viličnoj kosti, to ne ugožava stabilnost celog rada, jer je rad siguran i sa pet implanata, i ima dovoljno vremena da se lokacija ili položaj problematičnog implanta promeni.

Loša vilična kost nije problem

Procedurama ALL ON 4 i ALL ON 6 moguće je rešitii i najteže oblike nedostatka kosti. Zahvaljujući specijlanim tehnikama i korišćenjem posebnih implanata, kao sto su zigomatični imlanti, pterigoidni implanti i nazalni implanti, moguće je rešiti i najteže slučajeve brzo i efiksano! Zahvat se bazira na korišćenju najjačih delova vilice, kako bi se upravo tu ugradili implanti. Nema potrebe za skupim, dugorajnim i neizvesnim procedurama nadoknade kosti, a rešenje je tako stabilno da privremeni rad može da se nosi veoma dugo.

Momenat predaje ALL ON 6 rada

FAQ - NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Koja je najveća prednost ALL ON 4 I ALL ON 6 radova?

Koje implante koristimo?

Kada se nakon ugradnje implantata predaje fiksni most?

Šta čini prvu i najvažniju fazu, ugradnju implantata i predaju privremenog mosta?

Koliko dugo traje cela procedura izrade ALL ON 4/ALL ON 6 rada?

Da li je proces bolan i da li se očekuju bolovi posle intervencije?

Zašto je bolje da se odmah preda privremeni rad, umesto da se čeka da rane od vađenja zacele?

Koja je cena ALL ON 4/ALL ON 6 procedure?

Da li je moguće duže nositi privremeni rad od predviđenih 4-6 meseci?

Kako je potrebno da se pripremim za samu hiruršku intervenciju, odnosno ugradnju implantata?

Ako imam strah od intervencije,da li mogu biti pod sedacijom tako da spavam tokom hirurške intervencije?

Drugi zubari su mi rekli da mi je vilična kost veoma loša i da ne mogu da dobijem implante. Zašto ste vi optimističniji i navodite da loša vilična kost nije problem?

Da li postoje neke grupe pacijenata koji ipak ne mogu da dobiju implante?

UTISCI PACIJENATA