6 faza ALL ON 6 rada

Dragi budući pacijenti,

Dolazak na pregled u cilju dobijanja ALL ON 6 rada predstavlja prvi korak ka restauraciji osmeha, povratku pune funkcije vilice, vašeg prirodnog izgleda i samopouzdanja. ALL ON 6 je najsavršenije rešenje za bezubost koje medicina nudi, a kako biste se bolje pripremili za zahvat, organizovali vaše vreme i finansije, potrebno je da se upoznate sa šest faza ALL ON 6 rada. To su informacije sa kojima je potrebno da se pacijent upozna u cilju uštede vašeg i našeg vremena, a ako vas takođe interesuje i sama procedura ugradnje ALL ON 6 rada, savetujemo da pročitete ovaj tekst.

1. Pregled

Pregled se može obaviti na dva načina:

1) U cilju smanjenja broja dolazaka, za pacijente iz inostranstva omogućili smo ONLINE PREGLED. Potrebno je poslati digitalni ortopan rendgenski snimak i nekoliko fotografija, nakon čega će jedan od naših lekara obaviti video razgovor sa pacijentom. Za ugradnju implanata poželjan je i 3D ortopan, ali taj snimak nije lako nabaviti u inostranstvu, te se njegova izrada često ostavlja za prve dane po dolasku u Srbiju. Ortopan snimak i fotografije možete poslati na adresu info@ordinacijacvejanovic.com.

2) Druga opcija, za koju se odlučuju domaći pacijenti, je dolazak na pregled, pri čemu se svi potrebni snimci izrađuju u Beogradu. Pregled u ordinaciji naplaćuje se 25€, a ako se depozit za rad ostavlja istog dana pregled se ne naplaćuje. Pregled u ordinaciji je naravno bolja opcija, ali pacijenti iz inostranstva uglavnom nisu u mogućnosti da dođu u Beograd samo radi za pregleda.

Na osnovu snimaka ili pregleda možemo vam reći da li je vaš slučaj za ALL ON 4 (bezubost + slaba vilična kost), za ALL ON 6 (bezubost + očuvana vilična kost), ili za kombinaciju implanata i krunica (kada se preostali zubi ne klate).

2. PLAN TERAPIJE

Nakon pregleda i analize ortopan snimka, naši stomatolozi će vam predstaviti plan terapije, koji podrazumeva sledeće informacije:

 • Da li je moguće ugraditi implante u viličnu kost;
 • Da li se preostali zubi moraju izvaditi (ako imaju kratak očekivani vek);
 • Koliko je implanata potrebno;
 • Koliko dolazaka je potrebno za kompletan zahvat;
 • Koliko vremena je potrebno za sam rad u svakoj fazi;
 • Cenu rada.

Ako se pacijent slaže sa planom terapije i odgovara mu cena, sledi uplata depozita u iznosu od 500€ . Ordinacija ne vrši povraćaj depozita u slučaju odustajanja od samog rada. Depozit se ne može preneti na drugo lice ili zameniti za uslugu koja nije dogovorena. Pomeranje termina je moguće ako postoji objektivan razlog (bolest pacijenta, otkazivanje leta, itd). Pacijenti koji su snimke poslali online, mogu uplatiti i depozit online i doći direktno na pripremu za ugradnju implanata.

Cena ALL ON 6 ili ALL ON 4 rada iznosi 5000€ po vilici, odnosno 4500€ po vilici za vreme trajanja akcije. Zahvat obuhvata :

 • Vađenje svih potrebnih zuba;
 • Ugradnju implanata;
 • Privremeni i definitivni fiksni rad.

3. ZAKAZIVANJE

Sada je vreme da se odredi dan kada se pacijentu vade preostali zubi i ugrađuju implanti (faza 5). To je jedini deo rada koji je naporan za pacijenta, budući da sve ostalo podrazumeva posao u laboratoriji i probe rada, što samo sporadično uključuje pacijenta. Za taj dan mora se pripremiti osoblje u ordinaciji, jer je potrebno prisustvo barem dva lekara, tri asistenta i, ako pacijent želi, anesteziologa, tako da je odabir dana koji odgovara pacijentu i osoblju izuzetno bitan.

Ceo rad traje više sati i jednom zakazan termin može se promeniti samo u izuzetnim slučajevima. U slučaju potpunog otkazivanja samog rada, ordinacija ne vrši povraćaj depozita!

4. SMEŠTAJ

Ordinacija Cvejanović poseduje dva apartmana u sastavu same ordinacije, koja su na raspolaganju pacijentima u danima tokom kojih traje stomatološka intervencija. Tokom tih nekoliko dana pratimo stanje pacijenta, dok se pacijent istovremeno navikava na privremeni rad koji dobija u roku od par dana. Smeštaj se ne plaća za dane kada je potrebno prisutvo pacijenta u ordinaciji, dok se u slučaju ostajanja u apartmanu duže nego što je potrebno za samu intervenciju jedno noćenje plaća 30€.

5. UGRADNJA IMPLANATA

Dolazimo i do „dana D“. To je dan koji pacijent provodi u ordinaciji, u lokalnoj anesteziji i u obaveznoj sedaciji tabeletama, kada se obavlja 90% rada koji zahteva prisustvo pacijenta. Po želji pacijenta može se doplatiti i intravenska sedacija, kako bi pacijent spavao tokom kompletne intervencije.

U slučaju ALL ON 6 rada postavlja se šest implanata po vilici, a u slučaju ALL ON 4 rada, četiri implanta po vilici. Par dana po postavljanju implanata pacijent dobija privremeni plastični fiksni rad koji je ušrafljen na implante, i taj rad će nositi sve do dobijanja definitivnog rada.

U ovoj fazi pacijent plaća 50% cene rada (od iznosa se odbija već predat depozit), a za celokupnu fazu potrebno je najmanje pet radnih dana. Pacijent naredna tri meseca provodi sa privremenim radom, koji je daleko udobniji i praktičniji (pre svega jer je fiksiran) od klasičnih plastičnih proteza.

6. DEFINITIVNI RAD

Nakon najmanje tri meseca, pacijent ponovo dolazi u ordinaciju kako bi bio i izrađen i definitivni keramički rad. Ponekad je potrebno da prođe još nekoliko nedelja, ali to sa stavnovišta kvaliteta rada nije problem, posebno je privremena proteza koju pacijent nosi deluje lepo i ima čistu belu boju najmanje šest meseci.

Ova faza takođe podrazumeva više dolazaka. Prvi korak je uzimanje otisaka za definitivni keramički rad, i već par dana kasnije pacijent proba plastični model budućih zuba. Ta proba omogućava nam detaljan uvid u oblik, položaj, funkciju i estetiku novih zuba, a zatim se pristupa izradi definitivnog keramičkog rada po uzoru na plastični model.

U ovoj fazi pacijent plaća drugih 50% cene rada. Faza zahteva dva petodnevna dolaska u ordinaciju ili jedan dolazak u trajanju od dve do tri sedmice.

ALL ON 6 radovi u ordinaciji Cvejanović: pogledajte galeriju

Dragi budući pacijenti,

Dolazak na pregled u cilju dobijanja ALL ON 6 rada predstavlja prvi korak ka restauraciji osmeha, povratku pune funkcije vilice, vašeg prirodnog izgleda i samopouzdanja. ALL ON 6 je najsavršenije rešenje za bezubost koje medicina nudi, a kako biste se bolje pripremili za zahvat, organizovali vaše vreme i finansije, potrebno je da se upoznate sa šest faza ALL ON 6 rada. To su informacije sa kojima je potrebno da se pacijent upozna u cilju uštede vašeg i našeg vremena, a ako vas takođe interesuje i sama procedura ugradnje ALL ON 6 rada, savetujemo da pročitete ovaj tekst.

1. Pregled

Pregled se može obaviti na dva načina:

1) U cilju smanjenja broja dolazaka, za pacijente iz inostranstva omogućili smo ONLINE PREGLED. Potrebno je poslati digitalni ortopan rendgenski snimak i nekoliko fotografija, nakon čega će jedan od naših lekara obaviti video razgovor sa pacijentom. Za ugradnju implanata poželjan je i 3D ortopan, ali taj snimak nije lako nabaviti u inostranstvu, te se njegova izrada često ostavlja za prve dane po dolasku u Srbiju. Ortopan snimak i fotografije možete poslati na adresu info@ordinacijacvejanovic.com.

2) Druga opcija, za koju se odlučuju domaći pacijenti, je
dolazak na pregled, pri čemu se svi potrebni snimci izrađuju u Beogradu. Pregled u ordinaciji naplaćuje se 25€, a ako se depozit za rad ostavlja istog dana pregled se ne naplaćuje. Pregled u ordinaciji je naravno bolja opcija, ali pacijenti iz inostranstva uglavnom nisu u mogućnosti da dođu u Beograd samo radi za pregleda.

Na osnovu snimaka ili pregleda možemo vam reći da li je vaš slučaj za ALL ON 4 (bezubost + slaba vilična kost), za ALL ON 6 (bezubost + očuvana vilična kost), ili za kombinaciju implanata i krunica (kada se preostali zubi ne klate).

2. PLAN TERAPIJE

Nakon pregleda i analize ortopan snimka, naši stomatolozi će vam predstaviti plan terapije, koji podrazumeva sledeće informacije:

 • Da li je moguće ugraditi implante u viličnu kost;
 • Da li se preostali zubi moraju izvaditi (ako su nestabilni i imaju kratak očekivani vek);
 • Koliko je implanata potrebno;
 • Koliko dolazaka je potrebno za kompletan zahvat;
 • Koliko vremena je potrebno za sam rad u svakoj fazi;
 • Cenu samog rada.

Ako pacijent prihvati naš plan terpije i odgovara mu cena, sledeći korak je uplata depozita u visini od 500€. Pacijenti koji su snimke poslali online, mogu i depozit da uplate online, te da prvi put dođu u ordinaciju tek kada im zakažemo termin za ugradnju implanata.

Cena ALL ON 6 ili ALL ON 4 rada iznosi 5000€ po vilici, odnosno 4500€ po vilici za vreme trajanja ALL ON 6 akcije. Zahvat obuhvata :

 • Vađenje svih potrebnih zuba;
 • Ugradnju implanata;
 • Privremeni i definitivni fiksni rad.

3. ZAKAZIVANJE

Sada je vreme da se odredi dan kada se pacijentu vade preostali zubi i ugrađuju implanti (faza 5). To je jedini deo rada koji je naporan za pacijenta, budući da sve ostalo podrazumeva posao u laboratoriji i probe rada, što samo sporadično uključuje pacijenta. Za taj dan mora se pripremiti osoblje u ordinaciji, jer je potrebno prisustvo barem dva lekara, tri asistenta i, ako pacijent želi, anesteziologa, tako da je odabir dana koji odgovara pacijentu i osoblju izuzetno bitan.

Ceo rad traje više sati i jednom zakazan termin može se promeniti samo u izuzetnim slučajevima. U slučaju potpunog otkazivanja samog rada, ordinacija ne vrši povraćaj depozita!

4. SMEŠTAJ

Ordinacija Cvejanović poseduje dva apartmana u sastavu same ordinacije, koja su na raspolaganju pacijentima u danima tokom kojih traje stomatološka intervencija. Tokom tih nekoliko dana pratimo stanje pacijenta, dok se pacijent istovremeno navikava na privremeni rad koji dobija u roku od par dana. Smeštaj se ne plaća za dane kada je potrebno prisutvo pacijenta u ordinaciji, dok se u slučaju ostajanja u apartmanu duže nego što je potrebno za samu intervenciju jedno noćenje plaća 30€.

5. UGRADNJA IMPLANATA

Dolazimo i do „dana D“. To je dan koji pacijent provodi u ordinaciji, u lokalnoj anesteziji i u obaveznoj sedaciji tabeletama, kada se obavlja 90% rada koji zahteva prisustvo pacijenta. Po želji pacijenta može se doplatiti i intravenska sedacija, kako bi pacijent spavao tokom kompletne intervencije.

U slučaju ALL ON 6 rada postavlja se šest implanata po vilici, a u slučaju ALL ON 4 rada, četiri implanta po vilici. Par dana po postavljanju implanata pacijent dobija privremeni plastični fiksni rad koji je ušrafljen na implante, i taj rad će nositi sve do dobijanja definitivnog rada.

U ovoj fazi pacijent plaća 50% cene rada (od iznosa se odbija već predat depozit), a za celokupnu fazu potrebno je najmanje pet radnih dana. Pacijent naredna tri meseca provodi sa privremenim radom, koji je daleko udobniji i praktičniji (pre svega jer je fiksiran) od klasičnih plastičnih proteza.

6. DEFINITIVNI RAD

Nakon najmanje tri meseca, pacijent ponovo dolazi u ordinaciju kako bi bio i izrađen i definitivni keramički rad. Ponekad je potrebno da prođe još nekoliko nedelja, ali to sa stavnovišta kvaliteta rada nije problem, posebno je privremena proteza koju pacijent nosi deluje lepo i ima čistu belu boju najmanje šest meseci.

Ova faza takođe podrazumeva više dolazaka. Prvi korak je uzimanje otisaka za definitivni keramički rad, i već par dana kasnije pacijent proba plastični model budućih zuba. Ta proba omogućava nam detaljan uvid u oblik, položaj, funkciju i estetiku novih zuba, a zatim se pristupa izradi definitivnog keramičkog rada po uzoru na plastični model.

U ovoj fazi pacijent plaća drugih 50% cene rada. Faza zahteva dva petodnevna dolaska u ordinaciju ili jedan dolazak u trajanju od dve do tri sedmice.

ALL ON 6 radovi u ordinaciji Cvejanović: pogledajte galeriju

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?