MOGUĆE KOMPLIKACIJE ALL ON 6 RADA

ALL ON 6 rad je izuzetno trajan, najčešće doživotno traje i veoma retko zahteva popravke ili naknadna podešavanja. Komplikacije se ipak dešavaju u oko 3% slučajeva, gotovo uvek u periodu pre dobijanja definitivnog rada. U te rane komplikacije spadaju otoci i upale, kao i eventuelno odbacivanje implanta. Kasnije komplikacije su daleko blaže, i podrazumevaju poliranje manjih naprslina ili zatezanje šrafova, a ponekad i skidanje rada radi brze reparacije. Sve ove intervencije pokrivene su garancijom.

KOLIKE SU ŠANSE ZA KOMPLIKACIJU?

Iako šanse za pojavu komplikacija nisu velike, vrlo je važno da nas pacijent kontaktira ako sumnja da nije sve u redu. Iz tog razloga, na početku nošenja privremenog rada pacijenta upućujemo na šta treba da obrati pažnju, kako da dodirom otkrije promene kao što su otoci, kako da primeti promenu boje desni, pojavu gnoja i druge znake upozorenja. Pacijenti iz inostranstva, gde je ponekad teško brzo dobiti antibiotike, dobijaju dodatne doze antibiotika po odlasku kući, upravo za ovakve slučajeve. Mogu im se dati i špricevi sa jodom ili listerinom, upravo za prvu pomoć, dok ne budu mogli da se jave nama i svom lekaru.

Gubitak implanta usled komplikacije je najgora mogućnost za pacijenta koji nosi privremeni ili definitivni rad. Međutim, to se dešava izuzetno retko, u 1% slučajeva.


Odbacivanje implanta bez bolnih reakcija ubrzo po ugradnji kada telo jednostavno ne prihvati implant je ishod koji je daleko manje stresan. To se događa na oko 2% radova , i odnosi se na neprihvatanje jednog od šest imlanata. (odbacivanje dva implanta se u našoj praksi nikada nije dogodilo).


Srećom, ALL ON 6 rad je predviđen za potpunu stabilnost i kada jedan implant zakaže, a rad se može prepraviti i implant postaviti na susednoj poziciji. Ovakve prepravke obuhvaćene su garancijom.

Što je pacijent mlađi, što ima manje hroničnih bolesti i zdraviji životni stil, to su veće šanse da sve prođe bez komplikacija. Kod ALL ON 4 rada imamo daleko manje manevarskog prostora, jer ako telo odbaci implant, ili zbog naknadne komplikacije implant zakaže, praktično je nemoguće da se ALL ON 4 rad održi na samo tri implanta. Pritom, susedne pozicije nisu tako lake za postavljanje novog implanta kao kod ALL ON 6 rada.


Jedan od razloga zašto je cena za ALL ON 4 i ALL ON 6 rad ista, iako ALL ON 4 zahteva manje materijala, je komplikovana procedura ugradnje implantata pod uglom, izbegavanje nerava i sinusa, kako i manji manevarski prostor, jer je kost ALL ON 4 pacijenata slabija (da je jača koristio bi se ALL ON 6).

PUCANJE I POPUŠTANJE PRIVREMENOG RADA

Najveća komplikacija na privremenom radu je pucanje rada i otpadanje plastike, što se može desiti ako se rad nosi nosi duže od propisana 3-4 meseca. Privremeni ALL ON 6 rad leži na titanijumskoj konstrukciji, baš kao definitivni rad, tako da je pucanje samo estetski problem, i ne ugrožava implante, iako može delovati alarmantno. U tom slučaju pacijent u roku od nekoliko dana dobija novi privremeni rad , što garancija takođe pokriva.


Druga moguća je popuštanje šrafova. Pacijent može osetiti da se šraf pomera ili može čuti zvuk pomeranja. Tada je samo potrebno zameniti ili zategnuti šraf, ali ako se ne reaguje postoji opasnost od spadanje titanijumske konstrukcije sa šrafova.

TITANIJUMSKI RAD SVODI ŠANSE ZA KOMPLIKACIJE NA MINIMUM

Jezgro definitivnog keramčkog rada izrađuje se od titanijuma, što obezbeđuje da rad bude lagan i elastičan. Preko titanijumskog jezgra postavlja se keramika , koja je jedini vidljivi deo rada. Keramički deo rada se lako održava i ne menja boju, čak i kod pušala. Ovakav rad najčešće doživotno traje. Iako neki zubari imaju opciju definitivnog rada od plastike, naša ordinacija to ne praktikuje, jer akrilat nije postojan materijal, poprima mirise i menja boju. Vremenom se povećava i šansa od pucanja, te se na svakih nekoliko meseci mora menjati. Još jedna tehnika koja se u našoj ordinaciji ne koristi je upotreba cirkonijumskog umesto titanijumskog jezgra. Da bi rad trajao decenijama, jezgro mora biti titanijumsko.

MANJA OŠTEĆENJA DEFINITIVNOG GRADA

Kod definitivnog keramičkog rada može doći do pucanje dela keramike, i kada se to dešava u manjoj meri, sanacija se obavlja poliranjem bez skidanja rada. Ako je oštećenje nešto veće, rad se odšrafljuje i reparira , što traje nekoliko dana. Upravo zbog ove mogućnosti, pacijenti moraju da čuvaju svoje privremene radove, čak i kada dobiju trajni. Privremeni rad uključen je u cenu ukupnog ALL ON 6 rada, a uključena je i zamena ukliko privremeni rad pukne pre dobijanja definitivnog rada. Međutim, ako je pacijent izgubio privremeni rad, tada plaća novi, pri čemu cena nije problem koliko je problem vreme izrade u situacijama kada je potrebno reparirati definitivni rad.

Kako bi se sprečila eventualna oštećenja definitivnog rada, poželjno je tokom prvih meseci preko ALL ON 6 rada nositi zaštitne folije , kako ne bi došlo do oštećenja nevoljnim radnjama tokom noći. Potrebno je neko vreme da mozak obradi informaciju da su usta sa ispunjena zubima i da vilice ima manji manevarski prostor nego ranije, kada je nedostajao deo zuba, te se folija nosi kako ne bi dolazilo do škrgutanja tokom noći.


Kao i kod privremenog rada, moguće je i popuštanje šrafova koji nose sam rad. Definitivni rad šrafi se većom snagom nego privremeni, tako da su šanse još manje. Ponovo, kao kod privremenog rada, šrafove je lako moguće zameniti ili zategnuti, ali se pacijent mora obratiti lekaru čim oseti popuštanje.

VAŽNOST REDOVNIH KONTROLA

Da bi garancija na rad , koja traje pet godina, ostala važeća, neophodne su kontrole svakih šest meseci. Kontrole su veoma bitne, čak i kada sve deluje savršeno, jer se ponekad nakon dobijanja ALL ON 6 rada zagrižaj postepeno menja, tako da nepredviđene sile mogu delovati na neke delove rada. Osim ako se ne sumnja na komplikaciju, pacijent ne dolazi lično, već šalje ortopan snimke, kako bi naši lekari mogli da vide da li ima promena u položaju implanata ili znakova upale.


U praksi smo primetili da do uplanih procesa može doći kada padne imunitet usled stresa, bolesti i u drugim sličnim situacijama. Zdravi životni stilovi, uključujući i borbu protiv stresa, zato su veoma važni za dobar imunitet, a posebno za osobe koje nose ALL ON 6 rad.