Pon - Petak
09 - 17h

Triše Kaclerovića 6a
Voždovac, Beograd

Dental implants Cvejanović, Belgrade, Serbia

Hollywood smile

Hollywood smile je totalni preobražaj osmeha tj. kompletna protetska rekonstrukcija obe vilice korišćenjem navlaka, faseta, a često i implanata. Hollywood smile podrazumeva izradu zubnih krunica na svim zubima ili barem na vidljivim zubima gornje i donje vilice, minimalno od petice do petice. Sam naziv Hollywood smile potiče iz SAD i podrazumeva korišćenje izrazito bele boje za krunice i fasete, odnosno bleach boje.

Hollywood smile koji se postiže izradom faseta je najmanje zahtevan i invazivan, te shodno tome i najinteresantniji pacijentima. Fasete se mogu postaviti na zdravim zubima koji su prosečno dobro raspoređeni, i u tom smislu manje neparavilnosti ne predstavljaju prepreku. Najvažnije je da su svi bočni zubi prisutni, jer manjak zuba ili veće nepravilnosti zagrižaja i oblika zuba nije moguće korigovati fasetama, već je potrebno uključiti i fiksnu protezu, mostove ili implante, a ponekad i sve pomenute elemente zajedno.

U situacijama kada nedostaju zubi ili delovi zuba, tj. kada su položaj, oblik i boja zuba nezadovoljavajući, potrebno je u izradu Hollywood smile-a uključiti i krunice. One se postavljaju preko celog zuba, kao navlake, za razliku od faseta koje se postavljaju samo na prednje površine zuba u vidu ljuspica. Navlake omogućavaju jednostavnu nadokandu izgubljenih zuba u vidu mostova, što u slučaju faseta nije moguće. Najveći broj Hollywood smile radova u novije vreme su radovi sa krunicama, eventualno uz uključivanje do četiri implanta, za bočne regije u kojima često pacijentima nedostaje nekoliko zuba. Pre prve reparacije obično prolazi najmanje 5 godina, a rad se kasnije održava povremenom
zamenom dotrajalih krunica.

Pogledajte naše radove   

 

 

Da li ste vi kandidat za Hollywood smile?

Iako je finalni izgled Hollywood smile zahvata kod svakog pacijenta veoma sličan, način na koji se Hollywood smile postiže varira od faseta, preko krunica i mostova do implanata, o čemu možete čitati u tekstu koji se bavim samom Hollywood
smile
procedurom. Gotovo svaki pacijent je kandidat za Hollywood smile, a uslovi koji moraju biti ispunjeni od strane pacijenta, kada je reč o stanju zuba i vilice, kao i spremnosti na određene tipove zahvata zavise od toga
na koji
će
način Hollywood smile efekat biti postignut.

Saznaj više   

 

 

Moguće komplikacije Hollywood smile rada

Hollywood smile rad je totalni preobražaj osmeha korišćenjem keramičkih krunica ili faseta. Keramičke krunice odlikuje izuzetna čvrstoća, ali uprkos tome šanse za komplikacije postoje.

Saznaj više   

 

 

Hollywood smile – vodič za pacijente

Hollywood smile možete dobiti za samo 12 dana, i tokom tog perioda zajedno sa nama proćićete kroz šest faza zahvata, od pregleda do definitivne ugradnje krunica.

Saznaj više   

 

 

Šta je Hollywood smile

Hollywood smile je totalni preobražaj osmeha tj. kompletna protetska rekonstrukcija obe vilice korišćenjem navlaka, faseta a često i implanata. Hollywood smile podrazumeva izradu zubnih krunica na svim zubima ili barem na vidljivim zubima
gornje
i donje vilice, odnosno minimum od petice do petice. Sam naziv Hollywood smile potiče iz SAD i podrazumeva korišćenje izrazito bele boje za krunice i fasete, odnosno bleach boje.

Saznaj više   

Kako se postiže Hollywood smile

U prethodnom tekstu objasnili smo koje preduslove, kad je reč o stanju zuba, vilice i opštem zdravstvenom stanju mora da ispuni pacijent koji želi Hollywood smile. Kao što smo videli, Hollywood smile procedura primenjiva je praktično u
svakom
slučaju, samo što je složenost zahvata, kao i količina potrebnog materijala nekada veća a nekada manja. Sada ćemo predstaviti sam tok Hollywood smile procedure, od trenutka kada su se pacijent i lekar usaglasili oko broja
krunica

i
implanata.

Saznaj više   

 
 

 

Hollywood smile
Cene i uslovi plaćanja

Opcije za izradu Hollywood smile rada sa bezmetalnim krunicama, kombinacijom bezmetalnih i metaokeramičkih krunica, kao i samo sa metalokeramičkim krunicama.

Saznaj više   

 

Hollywood smile naši radovi

Hollywood smile, Bleach 2

Hollywood smile za mlade pacijente

Gummy smile i zbijeni zubi, transformacija u Hollywood smile

Hollywood smile – rešenje i za teške slučajeve