Hollywood smile


Šta je Hollywood smile ili holivudski osmeh?

Hollywood smile je totalni preobražaj osmeha tj. kompletna protetska rekonstrukcija obe vilice korišćenjem navlaka, faseta, a često i implanata. Hollywood smile podrazumeva izradu zubnih krunica na svim zubima, ili na svim vidljivim zubima, najčešće na 14 zuba gornje i 14 zuba donje vilice. Sam naziv Hollywood smile potiče iz SAD i odnosi se više na boju nego na tehniku. Pravi holivudski osmeh mora biti blještavo beo, po čemu su nekada bili poznati glumci, dok je većina drugih pacijenata koristila žuće krunice, kako bi zubi delovali prirodnije. Vremenom, posebno posle 2000. godine, pacijenti su shvatili da krunice ne izgledaju ništa prirodnije ako su žućkaste i od tada svi počinju da traže ultra-bele Bleach boje, koje čine 100% Hollywood smile radova koji se danas obavljaju u ordinaciji Cvejanović.

Hollywood smile koji se postiže izradom faseta je najmanje zahtevan i invazivan, te shodno tome i najinteresantniji pacijentima. Fasete se mogu postaviti na zdravim zubima koji su prosečno dobro raspoređeni, i u tom smislu manje neparavilnosti ne predstavljaju prepreku. Najvažnije je da su svi bočni zubi prisutni, jer manjak zuba ili veće nepravilnosti zagrižaja i oblika zuba nije moguće korigovati fasetama, već je potrebno uključiti i fiksnu protezu, mostove ili implante, a ponekad i sve pomenute elemente zajedno. Zbog toga Hollywood smile koji se postiže fasetama predstavlja samo oko 5% Hollywood smile radova u našoj ordinaciji, jer zahteva visok stepen očuvanosti zuba.

U situacijama kada nedostaju zubi ili delovi zuba, tj. kada su položaj, oblik i boja zuba nezadovoljavajući, potrebno je u izradu Hollywood smile-a uključiti i krunice. One se postavljaju preko celog zuba, kao navlake, za razliku od faseta, koje se postavljaju samo na prednje površine zuba u vidu ljuspica. Holivudski osmeh koji se postiže krunicama je danas najčešći krupniji zahvat u stomatologiji, jer Hollywood smile istovremeno pomaže da se saniraju efekti paradentoze, trajno rešava problema karijesa i propadanja zuba, vraća punu funkciju zagrižaja i govora, a povrh svega tu je i prvoklasna estetika rada.

Navlake omogućavaju jednostavnu nadokandu izgubljenih zuba u vidu mostova, što u slučaju faseta nije moguće. Hollywood smile sa krunicama ponekad zahteva uključivanje do četiri implanta za bočne regije u kojima često pacijentima nedostaje nekoliko zuba, što malo podiže cenu ali ne utiče na izgled i funkciju koje će holivudski osmeh imati. Rad je veoma trajan a pre prve reparacije obično prolazi najmanje 5-7 godina, kada se menjaju neke od najistrošenijih krunica.

Pogledajte naše radove   

 

 

Da li ste vi kandidat za Hollywood smile?

Iako je finalni izgled Hollywood smile zahvata kod svakog pacijenta veoma sličan, način na koji se Hollywood smile postiže varira od faseta, preko krunica i mostova do implanata, o čemu možete čitati u tekstu koji se bavim samom Hollywood
smile
procedurom. Gotovo svaki pacijent je kandidat za Hollywood smile, a uslovi koji moraju biti ispunjeni od strane pacijenta, kada je reč o stanju zuba i vilice, kao i spremnosti na određene tipove zahvata zavise od toga
na koji
će
način Hollywood smile efekat biti postignut.

Saznaj više   

 

 

Moguće komplikacije Hollywood smile rada

Hollywood smile rad je totalni preobražaj osmeha korišćenjem keramičkih krunica ili faseta. Keramičke krunice odlikuje izuzetna čvrstoća, ali uprkos tome šanse za komplikacije postoje.

Saznaj više   

 

 

Hollywood smile – vodič za pacijente

Hollywood smile možete dobiti za samo 12 dana, i tokom tog perioda zajedno sa nama proćićete kroz šest faza zahvata, od pregleda do definitivne ugradnje krunica.

Saznaj više   

 

 

Šta je Hollywood smile

Hollywood smile je totalni preobražaj osmeha tj. kompletna protetska rekonstrukcija obe vilice korišćenjem navlaka, faseta a često i implanata. Hollywood smile podrazumeva izradu zubnih krunica na svim zubima ili barem na vidljivim zubima
gornje
i donje vilice, odnosno minimum od petice do petice. Sam naziv Hollywood smile potiče iz SAD i podrazumeva korišćenje izrazito bele boje za krunice i fasete, odnosno bleach boje.

Saznaj više   

Kako se postiže Hollywood smile

U prethodnom tekstu objasnili smo koje preduslove, kad je reč o stanju zuba, vilice i opštem zdravstvenom stanju mora da ispuni pacijent koji želi Hollywood smile. Kao što smo videli, Hollywood smile procedura primenjiva je praktično u
svakom
slučaju, samo što je složenost zahvata, kao i količina potrebnog materijala nekada veća a nekada manja. Sada ćemo predstaviti sam tok Hollywood smile procedure, od trenutka kada su se pacijent i lekar usaglasili oko broja
krunica

i
implanata.

Saznaj više   

 
 

 

Hollywood smile
Cene i uslovi plaćanja

Opcije za izradu Hollywood smile rada sa bezmetalnim krunicama, kombinacijom bezmetalnih i metaokeramičkih krunica, kao i samo sa metalokeramičkim krunicama.

Saznaj više   

 

Hollywood smile naši radovi

Hollywood smile, Bleach 2

Hollywood smile za mlade pacijente

Gummy smile i zbijeni zubi, transformacija u Hollywood smile

Hollywood smile – rešenje i za teške slučajeve

 

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?