Kako do krunica za samo jedan dan?

U ordinaciji Cvejanović se za kompletne rekonstrukcije gornje i donje vilice (Hollywood smile procedura) koristi standardna metoda izrade krunica, koje zahteva više vremena i više proba, uz detaljan vodič za pacijente na ovom linku.

Za manje protetske radove, pojedinačne krunice, inleje, onleje i mostove do tri člana, koristimo daleko brži i savremeniji način izrade krunica putem CAD/CAM CEREC sistema, kojim se krunica dobija za 30 minuta, a ceo zahvat gotov je za samo jedan dan! Za CEREC sistem koriste se gotove keramičke kocke, iz kojih se izrezuju krunice u specijalnom aparatu. Dimenzije tih kockica limitiraju izradu većih mostova i kompleksnijh radova, te je shodno tome ovaj sistem najbolji za manje protetske radove.

Izrada krunica korišćenjem CEREC mašine podrazumeva pet koraka:

1. PREGLED / SLANJE SNIMKA

Da bi pacijent dobio jednu ili više krunica potrebno je da zub koji će nositi krunicu ne bude zahvaćen degenerativnim procesom, a ako je reč o ugradnji krunica u prednjoj regiji, potrebno je postići da se nove krunice ne razlikuju od ostalih zuba u vilici, pri čemu će moguća rešenja predložiti naši zubari. To su jedina dva uslova koje je potrebno ispuniti, a kako bi zahvat bio zaista završen za jedan dan, potrebno je unapred poslati digitalni ortopan rendgenski snimak i nekoliko fotografija zuba ili doći lično i doneti ortopan snimak.

U slučaju da pacijent dolazi lično i želi krunice istog dana, potrebno zakazati termin za sam rad unapred, kako bi se odvojilo vreme za njegov rad. Termin za sam rad se zakazuje isključivo uz ostavljanje depozita. U slučaju da je u pitanju online pregled, depozit se takođe šalje online.

Ortopan snimak i fotografije možete poslati preko Viber i Whatsapp aplikacija na broj
+381 60 3910 483 ili na email info@ordinacijacvejanovic.com .

2. BRUŠENJE

Brušenje zuba je najdugotrajniji deo postavljanja krunica i traje oko 30 minuta po zubu . To je i jedini deo zahvata koji je pomalo neprijatan, zbog čega se koristi lokalna anestezija. Brušenjem zub dobija oblik koji će mu omogućiti da nosi krunicu, a spajanjem obrušenog zuba i krunice zub poprima oblik savršenog prirodnog zuba.

Brušenjem se čuvaju središnji deo i koren zuba, dok se spoljni deo, čijim izgledom pacijent nije bio zadovoljan, menja cirkonijumskom krunicom. Pacijenti moraju znati da će na jednom obrušenim zubima morati uvek da nose krunice, međutim krunice u proseku traju i preko 10 godina.

Veliko iskustvo i napredne tehnike izrade krunica omogućavaju nam da izradimo krunice za zube i na zubima čiji je položaj bio nepravilan, tako da krunice na tim zubima budu savršeno poravnate sa ostalim krunicama.

U slučaju da pacijent želi krunice na pozicijama gde su zubi krivi, tada nema potrebe za nošenjem proteze da bi se zubi ispravili, jer se problem može otkloniti i krunicama.

3. 3D SNIMANJE CAD/CAM CEREC SISTEMOM

CEREC (Ceramic Reconstruction) tehnologija obuhvata četiri komponente: sistem za 3D snimanje, softver koji na osnovu snimka predlaže izgled krunica, frez mašinu za izradu krunica i aparat za pečenje i glaziranje krunica. To je jedinstveni sistem koji omogućava da se krunice kreiraju mašinski, na osnovu 3D snimka, što je daleko preciznije od ručnog otiskivanja i izrade.

Skeniranje zuba traje svega oko minut i obavlja se minijaturnom kamerom koja momentalno na ekranu kreira 3D model vilice. Skeniraju se već obrušeni zubi, kako bi na osnovu snimka softver odredio oblik unutrašnjeg dela krunice koji naleže na obrušeni zub, kao i spoljašnjeg, vidljivog dela krunice. Izgled krunica planira se na osnovu napredne tehnologije samog Cerec softvera, pomoću koje se kreiraju veštački zubi potpuno prirodnog izgleda, ne samo pojedinačno, već i kad je u pitnju grupa od više krunica i položaj zuba u ustima.

Boju krunica lekar i pacijent biraju na početku ove faze i shodno tome koriste se gotove keramičke kockice u odabranoj boji. Uz pomoć peći za keramiku može u kasnijoj fazi dodatno korigovarti boja krunica, ali samo za nijansu.

4. IZRADA KRUNICA

Kada stomatolozi odobre ili koriguju predlog oblika krunica koji je dao CEREC softver na osnovu 3D skeniranja, preostaje samo da se u mašinu ubaci gotova keramička kockica i mašina će ogromnom brzinom, koristeći robotsku ruku i konstantno hlađenje vodom, za samo nekoliko minuta pretvoriti kocku od keramike u savršenu zubnu krunicu. Komora u kojoj se događa transformacija je providna, tako da pacijent može iz zubarske stolice da posmatra kako nastaje njegova krunica.

Kockice su izradjene od tvrde pune keramike i mogu izdražati opterećenje mosta do tri člana, a sve preko toga može voditi pucanju mosta vremenom. Same kockice mogu se nabaviti u raznim veličinama i bojama.

Kada se krunica izvadi iz mašine, ona se pregleda i prebacuje u aparat u kome na visokoj temperaturi dobija svoju definitivnu čvrstinu, glatkoću i sjaj. Odmah po hlađenju krunica se proba. U našoj praksi NIKADA se nije dogodilo da krunica iz CEREC mašine ne odgovara poziciji za koju je napravljena.

5. POSTAVLJANJE KRUNICA

Krunice kreirane u CEREC mašini postavljaju se cementiranjem, kao i sve druge krunice na prirodnim zubima, dok CEREC krunice koje se postavljaju na implante mogu i da se šrafe. Cementiranje je veoma brz proces, koji traje manje od 30 minuta . Prvo se krunice postavljaju na zube bez cementiranja, kao bi pacijent mogao da vidi izgled i boju krunica, proba ih, i kada se pacijent i naš tim slože da nikakve ispravke nisu potrebne, krunice se cementiraju.

Posle cementiranja je poželjno doći sutradan na kontrolu, kako bi se korigovale eventualne smetnje pri zagrižaju. Naknadne kontrole su poželjnje na svakih 3-6 meseci, kako bi se vek krunica produžio. U slučaju oštećenja krunice u garantnom roku od 5 godina, pacijent besplatno dobija drugu krunicu.

Odmah po cementiranju krunica pacijent napušta ordinaciju i može da nastavi normalno sa svim životnim aktivnostima, svega 4-6 sati nakon što je ušao u ordinaciju sa ortopan snimkom!

U ordinaciji Cvejanović se za kompletne rekonstrukcije gornje i donje vilice (Hollywood smile procedura) koristi standardna metoda izrade krunica, koje zahteva više vremena i više proba, uz detaljan vodič za pacijente na ovom linku.

Za manje protetske radove, pojedinačne krunice, inleje, onleje i mostove do tri člana, koristimo daleko brži i savremeniji način izrade krunica putem CAD/CAM CEREC sistema, kojim se krunica dobija za 30 minuta, a ceo zahvat gotov je za samo jedan dan! Za CEREC sistem koriste se gotove keramičke kocke, iz kojih se izrezuju krunice u specijalnom aparatu. Dimenzije tih kockica limitiraju izradu većih mostova i kompleksnijh radova, te je shodno tome ovaj sistem najbolji za manje protetske radove.

Izrada krunica korišćenjem CEREC mašine podrazumeva pet koraka:

1. PREGLED / SLANJE SNIMKA

Da bi pacijent dobio jednu ili više krunica potrebno je da zub koji će nositi krunicu ne bude zahvaćen degenerativnim procesom, a ako je reč o ugradnji krunica u prednjoj regiji, potrebno je postići da se nove krunice ne razlikuju od ostalih zuba u vilici, pri čemu će moguća rešenja predložiti naši zubari. To su jedina dva uslova koje je potrebno ispuniti, a kako bi zahvat bio zaista završen za jedan dan, potrebno je unapred poslati digitalni ortopan rendgenski snimak i nekoliko fotografija zuba ili doći lično i doneti ortopan snimak.

U slučaju da pacijent dolazi lično i želi krunice istog dana, potrebno zakazati termin za sam rad unapred, kako bi se odvojilo vreme za njegov rad. Termin za sam rad se zakazuje isključivo uz ostavljanje depozita. U slučaju da je u pitanju online pregled, depozit se takođe šalje online.

Ortopan snimak i fotografije možete poslati preko Viber i Whatsapp aplikacija na broj
+381 60 3910 483 ili na email info@ordinacijacvejanovic.com .

2. BRUŠENJE

Brušenje zuba je najdugotrajniji deo postavljanja krunica i traje oko 30 minuta po zubu . To je i jedini deo zahvata koji je pomalo neprijatan, zbog čega se koristi lokalna anestezija. Brušenjem zub dobija oblik koji će mu omogućiti da nosi krunicu, a spajanjem obrušenog zuba i krunice zub poprima oblik savršenog prirodnog zuba.

Brušenjem se čuvaju središnji deo i koren zuba, dok se spoljni deo, čijim izgledom pacijent nije bio zadovoljan, menja cirkonijumskom krunicom. Pacijenti moraju znati da će na jednom obrušenim zubima morati uvek da nose krunice, međutim krunice u proseku traju i preko 10 godina.

Veliko iskustvo i napredne tehnike izrade krunica omogućavaju nam da izradimo krunice i na zubima čiji je položaj bio nepravilan, tako da krunice na tim zubima budu savršeno poravnate sa ostalim krunicama.

U slučaju da pacijent želi krunice na pozicijama gde su zubi krivi, tada nema potrebe za nošenjem proteze da bi se zubi ispravili, jer se problem može otkloniti i krunicama.

3. 3D SNIMANJE CAD/CAM CEREC SISTEMOM

CEREC (Ceramic Reconstruction) tehnologija obuhvata četiri komponente: sistem za 3D snimanje, softver koji na osnovu snimka predlaže izgled krunica, frez mašinu za izradu krunica i aparat za pečenje i glaziranje krunica. To je jedinstveni sistem koji omogućava da se krunice kreiraju mašinski, na osnovu 3D snimka, što je daleko preciznije od ručnog otiskivanja i izrade.

Skeniranje zuba traje svega oko minut i obavlja se minijaturnom kamerom koja momentalno na ekranu kreira 3D model vilice. Skeniraju se već obrušeni zubi, kako bi na osnovu snimka softver odredio oblik unutrašnjeg dela krunice koji naleže na obrušeni zub, kao i spoljašnjeg, vidljivog dela krunice. Izgled krunica planira se na osnovu napredne tehnologije samog Cerec softvera, pomoću koje se kreiraju veštački zubi potpuno prirodnog izgleda, ne samo pojedinačno, već i kad je u pitnju grupa od više krunica i položaj zuba u ustima.

Boju krunica lekar i pacijent biraju na početku ove faze i shodno tome koriste se gotove keramičke kockice u odabranoj boji. Uz pomoć peći za keramiku može u kasnijoj fazi dodatno korigovarti boja krunica, ali samo za nijansu.

4. IZRADA KRUNICA

Kada stomatolozi odobre ili koriguju predlog oblika krunica koji je dao CEREC softver na osnovu 3D skeniranja, preostaje samo da se u mašinu ubaci gotova keramička kockica i mašina će ogromnom brzinom, koristeći robotsku ruku i konstantno hlađenje vodom, za samo nekoliko minuta pretvoriti kocku od keramike u savršenu zubnu krunicu. Komora u kojoj se događa transformacija je providna, tako da pacijent može iz zubarske stolice da posmatra kako nastaje njegova krunica.

Kockice su izradjene od tvrde pune keramike i mogu izdražati opterećenje mosta do tri člana, a sve preko toga može voditi pucanju mosta vremenom. Same kockice mogu se nabaviti u raznim veličinama i bojama.

Kada se krunica izvadi iz mašine, ona se pregleda i prebacuje u aparat u kome na visokoj temperaturi dobija svoju definitivnu čvrstinu, glatkoću i sjaj. Odmah po hlađenju krunica se proba. U našoj praksi NIKADA se nije dogodilo da krunica iz CEREC mašine ne odgovara poziciji za koju je napravljena.

5. POSTAVLJANJE KRUNICA

Krunice kreirane u CEREC mašini postavljaju se cementiranjem, kao i sve druge krunice na prirodnim zubima, dok CEREC krunice koje se postavljaju na implante mogu i da se šrafe. Cementiranje je veoma brz proces, koji traje manje od 30 minuta. Prvo se krunice postavljaju na zube bez cementiranja, kao bi pacijent mogao da vidi izgled i boju krunica, proba ih, i kada se pacijent i naš tim slože da nikakve ispravke nisu potrebne, krunice se cementiraju.

Posle cementiranja je poželjno doći sutradan na kontrolu, kako bi se korigovale eventualne smetnje pri zagrižaju. Naknadne kontrole su poželjnje na svakih 3-6 meseci, kako bi se vek krunica produžio. U slučaju oštećenja krunice u garantnom roku od 5 godina, pacijent besplatno dobija drugu krunicu.

Odmah po cementiranju krunica pacijent napušta ordinaciju i može da nastavi normalno sa svim životnim aktivnostima, svega 4-6 sati nakon što je ušao u ordinaciju sa ortopan snimkom!

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?