Kompjuterski vođena implantologija

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?
[Total: 69    Average: 4.1/5]

Želite hiruršku ugradnju implanata bez bola, otoka?
Neverovatno preciznu i brzu ugradnju implanata?
Guided Implant Surgery je opcija za vas!

Do sada se ugradnja implanata rešavala klasičnim hirurškim putem što je podrazumevalo pravljenje reza, ugradnju i šivenje hirurške rane. Sledstveno ovoj proceduri, pacijenti su trpeli postoperativni bol i otok, koji kod nekog može biti veći ili manji, ali opet je morao proći određeni period oporavka, nekad i do 2 nedelje.

Kompjuterski vođena implantologija nam pruža totalno drugačiji pristup ugradnji implanata. Bez reza, bez otoka i bez bola pacijenti odlaze kući i postoperativni tok je značajno olakšan. Pacijenti se već sutradan mogu vratiti svojim svakodnevnim obavezama.

Kompjuterski vođena implantologija nam omogućava i da unapred planiramo položaj krunica i položaj samih implantata, pa je i sama protetska faza znatno preciznija, sigurnija i brža. U softveru se virtuelno pozicioniraju implanti i na osnovu toga se izrađuje sam (vodič) Guide za kompjuterski vođenu hirugiju.

Najveći benefit kompjuterski vođene implantologije, tj. Guided Implant Surgery, je kod totalne bezubosti, gde je hirurški rez i postoperativni period bio najizraženiji i gde su pacijentima su bile potrebne po 2 nedelje da se skroz oporave.

Sam postupak za Guided Impant Surgery je sledeći:

Izrađuje se 3D ortopan na specifičan način koji uključuje i snimanje totalne proteze sa specijalnim markerima na samoj protezi. Zatim se u softveru planiraju implanti, njihove dužine, pozicije i međusobni položaj. Nakon toga se u najnovijem 3D printeru printuje sam Guided Implant Surgery stent koji će služiti kao vođica za hiruršku intervenciju.

k_v_implantologija_slika

Na sam dan hirurgije se prvo Guided Implant fiksira u ustima sa specijalnim pinovima i onda se pristupa pripremanju ležišta za implanate.

Ako je potrebno, nakon uklanjanja stenta prave se mali rezovi kako bi se verifikovala pozicija implanata u samoj kosti.

Čitav postupak traje 10-15 minuta i pacijet već sutra može nositi privremeni rad bez ikakvih problema.

Najveće prednosti Guided Implant hirurgije su:

• Bezbolna intervencija
• Vremenski kratko traje
• Postoperativni oporavak je samo jedan dan
• Postavljanje implanata uz prethodno planiranje samih krunica, što vodi ka mnogo boljoj estetici i preciznosti samog rada

Cena za Guided Implant Surgery je 250€ + izrada 3D ortopana.

Kompletan cenovnik naših usluga pogledajte OVDE.


Do sada se ugradnja implantata rešavala klasičnim hiruškim putem što je podrazumevalo pravljenje reza, ugradnju implantata i šivenje hiruške rane.
Kompjuterski vođena implantologija nam pruža totalno drugačiji pristup ugradnji implantata. Bez reza, bez otoka, bez bola pacijenti odlaze kući i postoperativni tok je značajno olakšan i već sutradan se mogu vratiti svojim svakodnevnim obavezama.