Ponedeljak - Petak 09 - 18h

060/3910-483,
011/3910-483, 065/3910-483

Triše Kaclerovića 6a
Voždovac, Beograd

Dental implants Cvejanović, Belgrade, Serbia

Hollywood smile – vodič za pacijente

Dragi budući pacijenti,

Hollywood smile možete dobiti za samo 12 dana, i tokom tog perioda zajedno sa nama proćićete kroz šest faza zahvata, od pregleda do definitivne ugradnje krunica. U ovom vodiču su sve informacije koje su potrebne novim pacijentima.

Podsetimo, hollywood smile podrazumeva kompletnu rekonstrukciju gornje i donje vilice, tj. izradu zubnih krunica na svim zubima ili minimalno od šestice do šestice. Ako želite detaljnije informacije o zahvatu, hollywood smile proceduri posvetili smo jednu celokupnu sekciju našeg sajta.

1. Pregled

Pregled se može obaviti na dva načina:

1) Za pacijente iz inostranstava smo, u cilju smanjenja broja dolazaka, omogućili ONLINE PREGLED. Potrebno je poslati digitalni ortopan rendgenski snimak i nekoliko fotografija zuba, te zatim i zakazati video poziv sa našim lekarima.

Ukoliko je potrebno ugraditi implante, (ako nedostaje veći broj zuba) neophodno je poslati i 3D snimak. Ortopan snimak i fotografije možete poslati preko Viber i Whatsapp aplikacija na broj
+381 60 3910 483 ili na email info@ordinacijacvejanovic.com .

2) Drugi način je dolazak na pregled u ordinaciju, pri čemu se svi potrebni snimci izrađuju u Beogradu. Cena pregleda u ordinaciji je 25€, a ako se depozit ostavlja na licu mesta, pregled se ne naplaćuje. Pregled u ordinaciji je naša preporuka, međutim pacijenti iz inostranstva uglavnom nisu u mogućnosti da dođu u Beograd samo radi pregleda.

2. PLAN TERAPIJE

Nakon pregleda i analize ortopan snimka, naši lekari će vam predstaviti plan terapije, koji obuhvata:

 • Broj i poziciju implanata (ako slučaj zahteva ugradnju implanata);
 • Broj zuba koji zahtevaju lečenje ili eventualno i vađenje;
 • Broj i vrstu krunica (vrstu krunica bira pacijent);
 • Koliko dolazaka je potrebno za kompletan zahvat;
 • Koliko vremena je potrebno za rad u svakoj fazi;
 • Cenu samog rada.

Ako pacijent prihvati plan terapije i odgovara mu cena, sledeći korak je uplata depozita u visini od 500€. Pacijenti koji su snimke poslali online, mogu i depozit da uplate online, te da prvi put dođu u ordinaciju tek kada zakažemo termin za izradu rada. U slučaju da su potrebni implanti ili ekstrakcija zuba, potrebno je sačekati nekoliko meseci do naredne faze. Važno je napomenuti da se u slučaju ekstrakcije i ugrađivanja implantata preostali zubi ne bruse u ovoj fazi, već u fazi 6.

Cena Hollywood smile rada kreće se od 2400€ do 5600€ za obe vilice, u zavisnosti od vrste krunica. Cena može biti i viša, u zavisnosti od toga da li je neophodno ugraditi implante. U cenu su uključene i privremene krunice koje pacijent dobija odmah po brušenju zuba.

3. ZAKAZIVANJE

Sada je vreme da se odredi dan kada će pacijent započeti terapiju. Podsećamo, pre same faze brušenja, koja se obavlja u jednom danu (faza 6), neophodno je izlečiti ili izvaditi sve potrebne zube, kao i ugraditi implante na pozicijama izvađenih.

Nakon završenog lečenja sledi brušenje zuba, što je jedini deo rada naporan za pacijenta, budući da sve ostalo podrazumeva posao u laboratoriji i probe rada. Za taj dan mora se pripremiti osoblje u ordinaciji, jer je potrebno prisustvo barem dva lekara i tri asistenta. Takođe, ako pacijent želi da bude u intraveskoj sedaciji, obezbedićemo i prisustvo anesteziologa, tako da je odabir dana koji odgovara pacijentu i osoblju izuzetno bitan.

Priprema, tj. brušenje zuba traje više sati i jednom zakazan termin može se promeniti samo u izuzetnim slučajevima. U slučaju potpunog otkazivanja rada, ordinacija ne vrši povraćaj depozita.

4. BESPLATAN SMEŠTAJ

Ordinacija Cvejanović poseduje dva apartmana direktno u sastavu ordinacije, koja su na raspolaganju pacijentima u danima dok traje intevencija. Smeštaj se ne plaća za dane kada je prisustvo pacijenta potrebno u ordinaciji, a zakazuje se odmah po uplati depozita. Tokom faze brušenja zuba (6), moguće je bez doplate boraviti dve noći u apartmanu, tj. dan pre brušenja, na dan brušenja i sutradan. Deset ili više danas kasnije, pacijent ponovo dolazi, kako bi dobio definitivni rad, takođe na tri dana, tj. dve noći. Ako pacijent želi da u apartmanu provede dodatne dane, cena smeštaja je 30€ po noćenju.

5. UGRADNJA IMPLANATA

Ukoliko plan terapije podrazumeva ugradnju implanata, ona se obavlja pre brušenja zuba. Nakon određivanja termina za ugradnju implanata, potrebno je da prođu tri meseca do početka procesa brušenja zuba. Za ugradnju implanata potrebna su dva radna dana. Ako nisu platili ranije, prilikom ovog dolaska pacijenti plaćaju cenu implanta, kao i depozit za sledeću fazu (izrada krunica), a iznos depozita odbiće se od cene naredne faze.

6. BRUŠENJE I PRIVREMENE KRUNICE

Došli smo i do najbitnije faze, a to je brušenje zuba. Ukoliko je bilo potrebe za implantima, oni su sada ugrađeni i prošlo je dovoljno vremena da se učvrste, dok su ostali zubi izlečeni. Na dan brušenja neophodno je da pacijent bude tokom celog dana u u ordinaciji. To je dan koji pacijent provodi u lokalnoj anesteziji, sa obaveznom sedacijom tabeletama, i kada se obavlja 70% rada koji zahteva prisustvo pacijenta. Po želji pacijenta može se doplatiti i za intravensku sedaciju, kako bi pacijent spavao tokom celokupne intervencije.

Pre samog brušenja pacijentu se uzimaju otisci za privremene krunice, da bi na kraju brušenja pacijent napustio ordinaciju sa privremenim zubima koji su izrađeni po modelu njegovih zuba. Krunice se privremeno cementiraju, tako da se lako skidaju kada pacijent dođe na probu definitivnih krunica. Pre brušenja neophodno je da pacijent izabere boju novih zuba. Nakon brušenja u istom danu uzimaju se definitivni otisci za izradu samog rada. Faza brušenja i otiskivanja traje oko šest do sedam sati.

U ovoj fazi pacijent plaća 50% cene rada (od iznosa se odbijaju depozit i implanti plaćeni u prethodnoj fazi). Za ovu fazu je potrebna su najmanje dva radna dana.

7. DEFINITIVNI RAD

Nakon MINIMUM 10 dana a najviše MESEC dana, pacijent dolazi na probu keramičkih krunica. Tog dana pacijent prvi put vidi nove zube i tada se pristupa korekcijama u vidu eventualnog potamnjenja boje (posvetljivanje nije moguće), kao i manjim korekcijama oblika i veličine krunica. Ove korekcije su nekada neophodne a nekada ne, a na kraju procesa rad se vraća u tehniku da se glazira tj. da dobije završni sjaj. Dan nakon probe sledi cementiranje krunica, a dan nakon cementiranja na redu je i kontrola samog zagrižaja. Ukoliko pacijent ima bruksizam (škripi zubima u toku noći) radi bezbednosti samog rada, neophodno je izraditi zaštitne folije. Cena folije po vilici je 50€.

U ovoj fazi pacijent plaća preostalih 50% od ukupne cene rada. Za fazu probe i predaje definitivnog rada je potrebna su najmanje tri radna dana.

Odmah po cementiranju krunica pacijent ide kući i može potpuno normalno da govori i jede.

Hollywood smile radovi u ordinaciji Cvejanović: pogledajte galeriju

Dragi budući pacijenti,

Hollywood smile možete dobiti za samo 12 dana, i tokom tog perioda zajedno sa nama proćićete kroz šest faza zahvata, od pregleda do definitivne ugradnje krunica. U ovom vodiču su sve informacije koje su potrebne novim pacijentima.

Podsetimo, hollywood smile podrazumeva kompletnu rekonstrukciju gornje i donje vilice, tj. izradu zubnih krunica na svim zubima ili minimalno od šestice do šestice. Ako želite detaljnije informacije o zahvatu, hollywood smile proceduri posvetili smo jednu celokupnu sekciju našeg sajta.

1. Pregled

Pregled se može obaviti na dva načina:

1) Za pacijente iz inostranstava smo, u cilju smanjenja broja dolazaka, omogućili ONLINE PREGLED. Potrebno je poslati digitalni ortopan rendgenski snimak i nekoliko fotografija zuba, te zatim i zakazati video poziv sa našim lekarima.

Ukoliko je potrebno ugraditi implante, (ako nedostaje veći broj zuba) neophodno je poslati i 3D snimak. Ortopan snimak i fotografije možete poslati preko Viber i Whatsapp aplikacija na broj
+381 60 3910 483 ili ne email info@ordinacijacvejanovic.com .

2) Drugi način je dolazak na pregled u ordinaciju, pri čemu se svi potrebni snimci izrađuju u Beogradu. Cena pregleda u ordinaciji je 25€, a ako se depozit ostavlja na licu mesta, pregled se ne naplaćuje. Pregled u ordinaciji je naša preporuka, međutim pacijenti iz inostranstva uglavnom nisu u mogućnosti da dođu u Beograd samo radi pregleda.

2. PLAN TERAPIJE

Nakon pregleda i analize ortopan snimka, naši lekari će vam predstaviti plan terapije, koji obuhvata:

 • Broj i poziciju implanata (ako slučaj zahteva ugradnju implanata);
 • Broj zuba koji zahtevaju lečenje ili eventualno i vađenje;
 • Broj i vrstu krunica (vrstu krunica bira pacijent);
 • Koliko dolazaka je potrebno za kompletan zahvat;
 • Koliko vremena je potrebno za rad u svakoj fazi;
 • Cenu samog rada.

Ako pacijent prihvati plan terapije i odgovara mu cena, sledeći korak je uplata depozita u visini od 500€. Pacijenti koji su snimke poslali online, mogu i depozit da uplate online, te da prvi put dođu u ordinaciju tek kada im zakažemo termin za početak izrade rada. U slučaju da su potrebni implanti ili ekstrakcija zuba, potrebno je sačekati nekoliko meseci do naredne faze. Važno je napomenuti da se u slučaju ekstrakcije i ugrađivanja implantata preostali zubi ne bruse u ovoj fazi, već kasnije, u fazi 6.

Cena Hollywood smile rada kreće se od 2400€ do 5600€ za obe vilice, u zavisnosti od vrste krunica. Cena može biti i viša, u zavisnosti od toga da li je neophodno ugraditi implante. U cenu su uključene i privremene krunice koje pacijent dobija odmah po postavljanju implanata i po brušenju zuba.

3. ZAKAZIVANJE

Sada je vreme da se odredi dan kada će pacijent započeti terapiju. Podsećamo, pre same faze brušenja, koja se obavlja u jednom danu (faza 6), neophodno je izlečiti ili izvaditi sve potrebne zube, kao i ugraditi implante na pozicijama izvađenih.

Nakon završenog lečenja sledi brušenje zuba, što je jedini deo rada naporan za pacijenta, budući da sve ostalo podrazumeva posao u laboratoriji i probe rada. Za taj dan mora se pripremiti osoblje u ordinaciji, jer je potrebno prisustvo barem dva lekara i tri asistenta. Takođe, ako pacijent želi da bude u intraveskoj sedaciji, obezbedićemo i prisustvo anesteziologa, tako da je odabir dana koji odgovara pacijentu i osoblju izuzetno bitan.

Priprema, tj. brušenje zuba traje više sati i jednom zakazan termin može se promeniti samo u izuzetnim slučajevima. U slučaju potpunog otkazivanja rada, ordinacija ne vrši povraćaj depozita.

4. BESPLATAN SMEŠTAJ

Ordinacija Cvejanović poseduje dva apartmana direktno u sastavu ordinacije, koja su na raspolaganju pacijentima u danima dok traje intevencija. Smeštaj se ne plaća za dane kada je prisustvo pacijenta potrebno u ordinaciji, a zakazuje se odmah po uplati depozita. Tokom faze brušenja zuba (6), moguće je bez doplate boraviti dve noći u apartmanu, tj. dan pre brušenja, na dan brušenja i sutradan. Deset ili više danas kasnije, pacijent ponovo dolazi, kako bi dobio definitivni rad, takođe na tri dana, tj. dve noći. Ako pacijent želi da u apartmanu provede dodatne dane, cena smeštaja je 30€ po noćenju.

5. UGRADNJA IMPLANATA

Ukoliko plan terapije podrazumeva ugradnju implanata, ona se obavlja pre brušenja zuba. Nakon određivanja termina za ugradnju implanata, potrebno je da prođu tri meseca do početka procesa brušenja zuba. Za ugradnju implanata potrebna su dva radna dana. Ako nisu platili ranije, prilikom ovog dolaska pacijenti plaćaju cenu implanta, kao i depozit za sledeću fazu (izrada krunica), a iznos depozita odbiće se od cene naredne faze.

6. BRUŠENJE I PRIVREMENE KRUNICE

Došli smo i do najbitnije faze, a to je brušenje zuba. Ukoliko je bilo potrebe za implantima, oni su sada ugrađeni i prošlo je dovoljno vremena da se učvrste, dok su ostali zubi izlečeni. Na dan brušenja neophodno je da pacijent bude tokom celog dana u u ordinaciji. To je dan koji pacijent provodi u lokalnoj anesteziji, sa obaveznom sedacijom tabeletama, i kada se obavlja 70% rada koji zahteva prisustvo pacijenta. Po želji pacijenta može se doplatiti i za intravensku sedaciju, kako bi pacijent spavao tokom celokupne intervencije.

Pre samog brušenja pacijentu se uzimaju otisci za privremene krunice, da bi na kraju brušenja pacijent napustio ordinaciju sa privremenim zubima koji su izrađeni po modelu njegovih zuba. Krunice se privremeno cementiraju, tako da se lako skidaju kada pacijent dođe na probu definitivnih krunica. Pre brušenja neophodno je da pacijent izabere boju novih zuba. Nakon brušenja u istom danu uzimaju se definitivni otisci za izradu samog rada. Faza brušenja i otiskivanja traje oko šest do sedam sati.

U ovoj fazi pacijent plaća 50% cene rada (od iznosa se odbijaju depozit i implanti plaćeni u prethodnoj fazi). Za ovu fazu je potrebna su najmanje dva radna dana.

7. DEFINITIVNI RAD

Nakon MINIMUM 10 dana a najviše MESEC dana, pacijent dolazi na probu keramičkih krunica. Tog dana pacijent prvi put vidi nove zube i tada se pristupa korekcijama u vidu eventualnog potamnjenja boje (posvetljivanje nije moguće), kao i manjim korekcijama oblika i veličine krunica. Ove korekcije su nekada neophodne a nekada ne, a na kraju procesa rad se vraća u tehniku da se glazira tj. da dobije završni sjaj. Dan nakon probe sledi cementiranje krunica, a dan nakon cementiranja na redu je i kontrola samog zagrižaja. Ukoliko pacijent ima bruksizam (škripi zubima u toku noći) radi bezbednosti samog rada, neophodno je izraditi zaštitne folije. Cena folije po vilici je 50€.

U ovoj fazi pacijent plaća preostalih 50% od ukupne cene rada. Za fazu probe i predaje definitivnog rada je potrebna su najmanje tri radna dana.

Odmah po cementiranju krunica pacijent ide kući i može potpuno normalno da govori i jede.

Hollywood smile radovi u ordinaciji Cvejanović: pogledajte galeriju

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?
[Total: 284    Average: 3.2/5]