Bezmetalne krunice

Važnost zubnih krunica za savremenu stomatologiju je izuzetna, jer bi bez krunica zubari mogli samo da leče i popravlju zube, ili da ih kozmetički doteruju, bez mogućnosti da se ponovo uspostave sve funkcije na mestima gde zubi nedostaju ili su veoma istrošeni.

Zahvaljujući zubnim krunicama moguće je vratiti svaki zub u perfektno stanje, a krunice u kombinaciji sa implatima omogućavaju rehabilitaciju i za pacijente koji su potpuno bezubi, ili su na pragu da to postanu.

Krunica zamenjuje spoljni deo zuba, onaj kojim se hrana žvaće i koji je vidljiv. Ako su zubi istrošeni ali zdravi, u centru krunice ostaje prirodni zub, koji služi kao oslonac krunici i za nju je vezan cementom. U slučaju da zub nedostaje, funkciju uporišta za krunicu preuzima implant, koji menja koren, dok abatment, koji se postavlja na implant, ostvaruje direktan kontakt sa krunicom.

Krunice mogu biti veoma tanke i postavljene preko zuba koji ima neugledan izgled ali sačuvanu zubnu supstancu, ili mogu biti deblje i postavljene preko malog preostalog dela zuba, najčeše u slučajevima kada je većina zuba stradala usled karijesa. Važno je napomenuti da je relativno mala preostala masa zuba dovoljna da ponese krunicu, te da je daleko važnije u kakvom je stanju koren zuba. Veoma često, krunice se kombinuju sa fasetama ili mostovima, zavisno od toga da li je reč o estetskom ili restaurativnom zahvatu.

Zubne krunice razlikuju se po materijalima od kojih sačinjene, i, u manjoj meri, po načinu izrade. Sve krunice koje se koriste u savremenoj stomatologiji su keramičke ili metalokeramičke, a razlika je u tome što su keramičke krunice sačinjene samo od keramike, dok metalokeramičke imaju metalno jezgro, što ih čini povoljnijim.

Krunice za zube u setovima

Iako se krunice za zube mogu izrađivati pojedinačno i cena po krunici je ista bez obzira koliko se krunica izrađeuje, danas se krunice za zube izrađuju uglavnom u setovima od 12 i više, kako bi se upotrebile za Hollywood Smile zahvat. Dva su razloga zašto se krunice za zube sve ređe izrađuju pojedinačno. a sve češće u setovima. Prvo, savremne plombe su toliko snaže i pogodne za oblikovanje da se i zubi koji su izgubili preko 50% mase mogu popuniti plombama tako da poprime svoju izvornu formu i traju još godinama. Iz tog razloga, problemi sa pojedinačnim zubima koji su pretrpeli veliku štetu, najčešće zbog karijesa, najčešće se rešavaju plombama. Drugi razlog zašto se krunice za zube ređe izrađuju pojedinačno a češće u setovima je velika razlika u boji krunice u odnosu na ostale zube, sem ako su nedavno izbeljeni. Naravno, i dalje je izrada pojedinačne krunice najbolja opcija u mnogim situacijama, posebno bočno, kada razlika u boji nije od velikog značaja, ali kada govorimo o krunicama dobro je da pacijenti razmišljaju o trenutku kada će biti spremni za Hollywood smile, tj. na postavljanje celog seta krunica istovremeno. Kada se krunice postave istovremeno, položaj i izgled su mnogi bolji, a boja je potpuno ujednačena.

Cirkonijum krunice

Čak i pacijenti koji pokazuju interesovanje za detalje svog rada najčešće ne razumeju u potpunosti od kog materijala su sačinjene krunice. Povoljnije krunice imaju metalno jezgro, i one se nazivaju metalokeramičkim, dok se za krunice koje nemaju metal obično kaže da su „keramičke“. To je tačno, ali termin „keramika“ je relativno neprecizan, jer svi meterijali koji su nereaktivni i nisu ni metali niti su organskog porekla mogu se smatrati keramičkim – sve od cementa do stakla. U ordinaciji Cvejanović koristimo cirkomijum krunice, koje poseduju najbolji odnos čvrstoće, mogućnosti finog oblikovanja i postojanosti boje u poređenju sa svim drugim tipovima keramičkih krunica. Cirkonijum (Zn) je metal koji u formi oksida (Zn02) ima izuzetne hemijske karakteristike, pa su tako cirkonijum krunice ekstremno nereaktivne i imaju izuzetnu čvrstoću. Upravo oksid Cirkonija je materijal od koga su sačinjene krunice koje koristimo, pri čemu ne treba mešati mineral Cirkon sa Cirkonijom ili Cirkonijumom. Prvo je mineral koji sadrži Cirkonijum, drugo je oksid Cirkonijuma koji koristimo za krunice, a treće je sam metal bez kog ne bi bilo ni Cirkonije (ZnO2) ni Cirkona (ZnSiO4).

Kada su vam potrebne zubne krunice

Važnost zubnih krunica za savremenu stomatologiju je ogromna, jer bismo bez krunica mogli samo da lečimo i popravljamo zube, ili da ih kozmetički doterujemo, bez ikakve mogućnosti da ponovo uspostavimo sve funkcije na mestima gde zubi
nedostaju ili su veoma istrošeni. Zahvaljujući zubnim krunicama moguće je vratiti svaki zub u perfektno stanje, a krunice u kombinacji sa implatima omogućavaju rehabilitaciju i za pacijente koji su potpuno bezubi, ili su na pragu
da

to postanu.

Saznaj više   

Vrste zubnih krunica

Zubne krunice razlikuju se po materijalima od kojih sačinjene, i, u manjoj meri, po načinu izrade. Sve krunice koje se koriste u savremenoj stomatologiji su keramičke ili metalokeramičke, a razlika je u tome što su keramičke krunice sačinjene
samo od keramike, dok metalokeramičke imaju metalno jezgro, koje čini oko 50% zapremine. Razlog za korišćenje dva tipa krunica za istu namenu je u tome što je metal jeftin, jak i lako se spaja sa keramikom, što omogućava izradu krunica
sa metalnim jezgrom i keramičkim omotačem po dva puta nižoj ceni u odnosu na keramičke krunice.

Saznaj više   

Kako se ugrađuju krunice?

Iako se po tehnici rada, potrebnim materijalima i ceni po zubu ugradnja jednog veštačkog zuba ne razlikuje od ugradnje implanata u celoj vilici, ugradnja manjeg broja veštačkih zuba je neprocenjivo jednostavniji zahvat. Bilo da želite
da vam se zameni samo jedan zub ili više zuba možete biti sigurni da će zahvat biti obavljen brzo, da ćete estetski i funkcionalno biti potpuno zadovoljni, kao i da će ugrađeni zubi biti potpuno kompatibilni sa svim budućim protetskim
intervencijama. Implanti će biti iste nijanse kao vaši ostali zubi, tako ih vizuelno neće biti moguće prepoznati kao implante, a mogu biti i svetliji ako planirate da u budućnosti ugradite još veštačkih zuba. Ako ugrađujete manji
broj

veštačkih zuba, preporučujemo korišćenje najkvalitetnijih šrafova, abatmenta i krunica, jer nema velike kumulativne razlike u ceni kao kada se radi cela vilica.

Saznaj više   

Zubni mostovi

Zubni porcelanski mostovi podrazumevaju zubne krunice koje su međusobno vezane i sa obe strane se oslanjaju na postojeće zube u viličnoj kosti. Da bi se izradio most potrebno je obrusiti susedne zube, kako bi oni služili kao nosači. Neophodno
je da zubi nosači budu stabilni u viličnoj kosti, bez prisustva paradontopatije, kako bi izdržali optrerećenje mosta.

Saznaj više   

CERC izrada krunica

Jedan od gorućih problema stomatologije je kako eliminisati duge i neprijatne zahvate koji pacijenta vezuju satima za stolicu. Izrada zubnih krunica je deo većine zahvata koje obavljamo u Ordinaciji Cvejanović i svaki pacijent do sada
je morao da se podvrgava veoma neugodnoj proceduri uzimanja otiska zuba gipsom i potom čeka nekoliko dana na krunice.

Saznaj više   

Bezmetalne krunice
Cene i uslovi plaćanja

Cena metalokeramičkih krunica sa 5 godina garancije je 100€, dok je cena bezmetalnih krunica 200€. Krunice mogu biti izrađene u CEREC mašini za samo 30 minuta ili izrađene ručno.

Saznaj više   

Bezmetalne krunice naši radovi

ALL ON 6 – Fiksne keramičke krunice /Fixed ceramic bridge on implants

ALL-ON-6 u gornjoj vilici i krunice u donjoj vilici

ALL ON 6 – Definitivni keramicki rad na srafljenje

ALL ON 6 – ponovna izrada keramickog rada

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?