Naši radovi

  

Hollywood smile

Bezmetalne krunice mogu oštećenom zubu ili zubu nepravilnog oblika da daju estetski zadovoljavaću formu, tako da je samo upotrebnom krunica moguće u potrpunosti restaurirati osmeh. Bezmetalne krunice koriste se i u kombinaciji sa mostovima, na implantima i danas predstavljaju najbolju opciju za vraćanje lepote i funkcionalnosti zubima bez korišćenja šrafova. Bezmetalne krunice su potpuno neprimetne.

Saznaj više   

  

Totalna bezubost – ALL ON 6 i ALL ON 4

Kod nedostatka svih zuba problem se može rešiti na dva načina uz pomoć implanata. Jednostavniji i jeftiniji podrazumeva ugradnju tri ili četiri zubna implanta i totalne akrilatne proteze koja se putem lokatora prikači na implante.Druga opcija je fiksni implantski rad (implanti u pravom smislu). Ovo podrazumeva ugradnju šest do osam zubnih implanata po vilici i izradu oko 12 zubnih krunica po vilici.
Udobnost i funkcionalnost su u ovom slučaju na mnogo višem nivou, a zubi su lepši, što možete videti u našoj galeriji.

Saznaj više   

  

Totalna bezubost – proteza na drikere

Proteze na lokatorima su veoma efikasan način za rešavanje problema potpune bezubosti ili bezubosti jedne vilice. Potreban je manji broj šrafova nego kod rešavanje problema nedostatka zuba implantima, zbog čega je postupak povoljniji. Pogledajte neke od fotografija snimljenih pre zahvata, tokom zahvata i posle uspešno obavljenog zahvata. Razlika između implanata i proteze ne može se uočiti.

Saznaj više   

 

Fiksna proteza – iskustva

Fiksna proteza koristi prirodnu sposobnost zuba za mikropomeranjem, tako da za manje od godinu dana može da postavi zube u ravan položaj. Nijedna druga dentalna tehnika nije tako neinvazivna, elegantna, jednostavna i efikasna kao postavljanje fiksne proteze. Pogledajte razlike u izgledu obe vilice pre i posle korišćenja proteza – razlika je tako velika da je teško poverovati da se radi samo o efektu proteze.

Saznaj više   

 
Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?