Zubni implanti

Zubni implanti su najbolje rešenje u slučaju nedostatka jednog ili više zuba, uključujući nedostatak svih zuba u vilici. Ako 3D orotpan pokaže da pacijent podseduje dovoljno vilične kosti za ugradnju zubnog implanta, ugradnja implanta je brza i veoma laka po pacijenta. Termin „veštački zubi“ koji se još uvek koristi u praksi, podrazumeva nekoliko različitih rešenja, pri čemu se implanti koriste kod tri tipa keramičkih radova:

 • Kada se ugrađuje pojedinačni implant na mestu nedostajućeg zuba ili dva zuba, koji nosi jednu do dve krunice;
 • Kada su dva implanta osnova za most, koji nosi 3-4 krunice;
 • Kada 4 ili 6 implanata po vilici nose ALL ON 4 i ALL ON 6 titanijumsko-keramičke radove.

Čak i u slučaju potpune bezubosti, zubni implanti ugrađuju se brzo, u dve faze, sa tromesečnom pauzom, tokom koje pacijent nosi privremene krunice, tako da sam implantski zahvat ne utiče na tempo života. U slučaju da se zubni implanti postavljaju na samo jedan zub, koji pritom nije vidljiv, ne mora se postaviti privremena krunica.

Veštački zubi na implantima traju doživotno, budući će se jednom ugrađeni implant potpuno integrisati u kost i postati deo tela. Situacije kada telo odbaci implant su veoma retke i pokrivene su garancijom. Sa druge strane, krunica, koja je postavljena na implant, može se vremenom zameniti, a ALL ON 6 rad može se reparirati. Sve su to manji radovi, važno je samo da na mestu na kome nedostaje zub postoje zubni implanti, jer njihov zadatak je da igraju ulogu korena zuba.

Ako je potrebno vađenje zuba pre ugradnje implanta (kada zub nema šanse da opstane), to će biti obavljeno prvog dana, a ugradnja šrafova počeće dva ili tri dana kasnije, kada rane zarastu. Nekada se zubni implanti mogu momentalno ugraditi, dok se ponekad preporučuje i duže čekanje, što zavisi od stanja vilice. Čim se ugrade zubni implanti pacijent dobija privremeni rad. U praksi se pokazalo da je za prvu fazu zubno-implantske intervencije potrebno 7-14 dana. Naredna faza implantske terapije podrazumeva izradu krunica i postavljanje krunica na implante, a definitivne krunice, tj. veštački zubi dobijaju se 3-4 meseca kasnije. Kada pacijentima nedostaje veći broj zuba ili kada je pacijent bezub, ne koriste se pojedinačni veštački zubi, već ALL ON 4 i ALL ON 6 rešenja, zasnovana na 4-6 implanata po vilici i titanijumsko-keramičkim mostovima. Kod ovih rešenja keramički rad je jednodelan, ali vizuelno deluje kao da je reč o pojedinačnim keramičkim zubima, kao kod klasičnog Hollywood smile rada.

U Ordinaciji Cvejanović koristimo implante švajcarskih proizvođača Nobel Biocare i Implant Direct, a naši lekari ubrajaju se u najistaknutije implantologe u Srbiji. Zahvaljujući konstantnoj edukaciji i primeni savremenih metoda, u prilici smo da pomognemo i pacijentima čija je situacija prema tradicionalnim metodama procenjena kao previše teška ili komplikovana da bi dobili implante.

Pogledajte naše radove   

Da li ste i vi kandidat za implante?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja u našoj zubnoj ordinaciji. Iako se odogovor čini prilično jednostavan potrebno je izvršiti detaljnu analizu stanja svakog pacijenta radi potencijalne ugradnje zubnog implanta. Pažljiva analiza će lekaru
i
pacijentu
pomoći da zajedno naprave detaljan plan terapije ugradnje veštačkog zuba. U mojoj implantološkoj praksi pokazalo se da je donošenje detaljnog plana terapije najvažniji aspekt u čitavom implantološko-protetskom
procesu

i
da se neželjene situacije svode na minimum kada se svaki slučaj dobro isplanira.

Saznaj više   

Vrste implanata

Zubni implanti evoluiraju već 40 godina. Najbolja rešenja postaju dominantna, tako da su u svakom trenutku najpopularniji implati međusobno slični. Danas preovlađuju titanijumski implanti čiji oblik podseća na koren zuba, dok je površina
implanta
mikroskopski
nepravilna, kako bi se ćelijama koštanog tkiva olakšalo prijanjanje uz implant i time ubrzala integracija u vilicu. Najznačajnije razlike među implantima su u obliku šrafa, vrsti konekcije izmedju
abatmetna

i krunice
i dimenzijama.

Saznaj više   

Ugradnja implanata i zuba

Ugradnja zubnih implanata danas je rutinska opracija, koja se obavlja sa preko 96% uspeha. Ipak, za pacijente je korisno da se upoznaju sa procesom ugradnje implanata, kako bi bolje rasporedili svoje vreme, svoje finansije i uopšte
mirno
ušli
u ovaj proces. Podsećamo da proces ugradnje implanata može da otpočne tek kada se pokaže da postoji dovoljno vilične kosti i da su ispunjeni drugi uslovi, o čemu možete čitati na stranici Da li ste vi kandidat
za zubne
implante

Saznaj više   

All on 4

All-on-4 je tehnika ugradnje implanata kod totalno bezubih vilica. Sam koncept ALL ON 4 je osmišljen za rešavanje kompleksnih slučajeva totalne bezubosti kada klasična rešenja ne mogu da pomognu.

Saznaj više   

All on 6

All-on-6 je koncept za rešavanje totalne bezubosti koji se najčešće primenjuje u Ordinaciji Cvejanović.

Saznaj više   

Oralna i intravenska sedacija

Tokom proteklih nekoliko godina sedacija je postala sve manje izuzetak a sve više pravilo kada je reč o komplikovanijim zahvatima u našoj ordinaciji. Na takav razvoj prakse najviše su uticali zahtevi pacijenata, jer je za pacijenta
na
prvom
mestu uvek odstustvo bola, dok je lekaru na prvom mestu responsivnost pacijenta.

Saznaj više   

Kompjuterski vođena implantologija

Želite hiruršku ugradnju implanata bez bola, otoka?
Neverovatno preciznu i brzu ugradnju implanata?
Guided Implant Surgery je opcija za vas!
Do sada se ugradnja implanata rešavala klasičnim hirurškim putem što je podrazumevalo
pravljenje
reza,
ugradnju i šivenje hirurške rane. Sledstveno ovoj proceduri, pacijenti su trpeli postoperativni bol i otok, koji kod nekog može biti veći ili manji, ali opet je morao proći određeni period oporavka,
nekad

i do
2 nedelje.

Saznaj više   

Život sa implantima

Zubni implant u potpunosti zamenjuje zub, ne samo funkcionalno i estetski, već i biološki, jer šraf obavlja važnu ulogu u vilici i ojačava viličnu kost. Veštački zubi čini govor razumljivijim, a tu je i neprocenjiva psihološka korist
u
vidu
samopouzdanja i bolje slike o sebi, što je ključni element psiho-fizičkog zdravlja.

Saznaj više   

Ugradnja jednog zuba

Iako se po tehnici rada, potrebnim materijalima i ceni po zubu ugradnja jednog veštačkog zuba ne razlikuje bitno od ugradnje implanata u celoj vilici, ugradnja manjeg broja veštačkih zuba u vilicu je neprocenjivo jednostavniji zahvat,
ne
samo
zbog broja zuba za ugradnju već i jer se manji broj implanata funkcionalno lako integriše u vilicu, dok je cela veštačka vilica kompleksan sistem.

Saznaj više   

NAVIKAVANJE NA IMPLANTE

Iako je princip ugradnje implanata isti, adaptacija organizma na ALL ON 6 rad traje duže i burnija je nego kod manjih implantskih radova , kao što je Hollywod smile rad sa dodatkom implanata.

Saznaj više   

MOGUĆE KOMPLIKACIJE ALL ON 6 RADA

ALL ON 6 rad je izuzetno trajan, najčešće doživotno traje i veoma retko zahteva popravke ili naknadna podešavanja. Komplikacije se ipak dešavaju u oko 3% slučajeva, gotovo uvek u periodu pre dobijanja definitivnog rada.

Saznaj više   

Zubni implanti
Cene i uslovi plaćanja

Cene manjih implantskih radova i cene kompletnih radova. Nobel Biocare, Implant Direct i Alpha Bio implanti. Cena implanta sa abatmentom već od 350€.

Saznaj više   

Zubni implanti naši radovi

ALL-ON-6 u gornjoj vilici i krunice u donjoj vilici

ALL-ON-4, rešenje za potpunu bezubost

ALL ON 6 – ponovna izrada keramickog rada

Hollywood smile – rešenje i za teške slučajeve

Najčešće postavljana pitanja

Pogledajte naše radove ugradnje zubnih implanata i cenovnik

 • 1. Koji su osnovni zdravstveni uslovi za dobijanje implanata?
  Ako ste zdrava osoba bez težih sistemskih i hroničnih oboljenja i ukoliko rendgenski snimak (3D orotopan) pokaže da imate dovoljno vilične kosti, bez bojazni se možete odlučiti na ugradnju zubnih implanata.
 • 2. Da li mogu da ugradim implante ako sam pušač?
  Da, možete. Implanti se sa velikim uspehom ugrađuju i kod pušača, međutim morate znati da postoji nešto veći rizik od odbacivanja implanata.
 • 3. Da li postoji starosna granica za ugradnju implanata?
  Ne, starosna granica za ugradnju implanata ne postoji. Najvažnije je opšte zdravstveno stanje pacijenta i odsustvo težih bolesti i faktora rizika koji kod pacijenata sa narušenim zdravljem nastaju u starijem životnom dobu.
 • 4. Da li može doći do odbacivanja implanata?
  Odbacivanje zubnih implanata tj. njihovo nevezivanje za kost je veoma retko. Događa se u približno 1% slučajeva, te ako se to dogodi onda se veoma lako na mesto izgubljenog implanta ugrađuje novi i uglavnom je moguće obaviti zamenu veoma brzo po gubitku implanta koji se nije vezao za kost. Svi vodeći proizvođači implanata daju doživotnu garanciju na implant, što znači da je i sama zamena besplatna, pored toga što je brza i jednostavna.
 • 5. Koliko dugo traju zubni implanti?
  Nakon ugradnje zubnog implanta i njegovog vezivanja za viličnu kost, implanti bi trebalo da imaju doživotni vek trajanja. Međutim, kao i sa zubima koji bi u idealnim uslovima trebalo doživotno da traju, i sa implantima može doći do problema. Ako se održava dobra higijena oko zubnih implanata i uz redovne kontrole, očekuje se da će implant dugoročno (najčešće doživotno) biti stabilan u vilici. Naravno, važno je i opšte zdravlje pacijenta. Na primer, dešava se da u slučaju teže bolesti propadaju kako zdravi zubi, tako i zubni implanti. Interesantan je podatak da su prvi Nobel Biocare implanti ugrađeni jednom pacijentu daleke 1965. godine trajali sve do smrti pacijenta pre nekoliko godina.
 • 6. Da li je sama ugradnja zubnog implanta bolna?
  Ne, jer se sama procedura ugradnje zubnog implanta uvek radi u lokalnoj anesteziji, baš kao i popravka zuba.
 • 7. Kakva se anestezija koristi prilikom ugradnje veštačkih zuba?
  Hirurška intervencija ugradnje veštačkih zuba izvodi se u lokalnoj anesteziji primenom specijalnih hirurških anestezija sa produženim dejstvom. Za vece hirurške zahvate ugradnje dentalnih šrafova pacijentima preporucujemo sedaciju, bilo oralnim putem u vidu tableta ili intravensku sedaciju uz prisutvo anesteziologa. Sam hirurški zahvat ugradnje zubnih implanata izvodi se u specijalnoj hirurškoj sali i u maksimalno sterilnim uslovima.
 • 8. Koliko traje sama ugradnja zubnog implata?
  Procedura ugradnje zubnog impalnta traje 15-20 minuta za jedan zubni imlant, odnosno do dva sata za ugradnju osam implanata u vilici. U ovo vreme uračunato je i davanje anestezije, zatim procedura ugradnje implanta i šivenje rane.
 • 9. Postoje li posebna pravila ponašanja nakon ugradnje zubnih implanata?
  Nakon ugradnje zubnih implnata pravila ponašanja su ista kao i posle bilo koje druge hirurške intervencije: meka i kašasta hrana, korišćenje hladnih obloga, izbegavanje fizičkih napora i vrelih napitaka. Uglavnom se pacijenti žale na same konce, jer oni iritiraju okolna tkiva. Konci moraju biti prisutni, a mi se uvek trudimo da budu maksimalno kratki. Ako konci nemaju dovoljnu dužinu oni će ispasti.
 • 10. Koliko mi je impalnata potrebno?
  Odgovor na ovo pitanje direktno zavisi od broja zuba koje treba nadoknaditi. Primera radi, ako nedostaju tri zuba onda je potrebno ugraditi dva implanta i kasnije izraditi tri krunice.
 • 11. Koliko dugo moram čekati na zubnu krunicu nakon ugradnje implanta?
  Nakon ugradnje zubnog imaplanta čeka se najmanje tri meseca za ugradnju krunice u donju, odnosno četiri meseca za ugradnju krunice u gornju vilicu. Ovo čekanje je potrebno kako bi kost srasla sa implantom i nakon tog perioda može se pristupiti izradi krunice.
 • 12. Koliko traje izrada krunica?
  Procedura izrade krunica traje od tri dana za jednu krunicu do tri nedelje za izradu krunica u obe vilice.
 • 13. Na koji nacin se zubna krunica vezuje za implant?
  Prvo se u zubni implant ušrafi abatment, nakon čega se na tako ušrafljen abatment cementira zubna krunica.Takođe, postoji opcija da se na Cerec CAM CAD mašini izradi zubna krunica koja se lako šrafi i koja se može bez ostećenja skinuti, dok se cemntirana krunica mora iseći da bi se skinula.
 • 14. Da li zubne implante prati neka vrsta garancije?
  Da. Većinu impalntnih sisitema prati garancija i ona je uglavnom doživotna. U slučaju bilo kakvog problema i ispadanja zubnog implanta besplatno se obezbeđuje novi zubni implant.

Pogledajte naše radove ugradnje zubnih implanata i cenovnik

NOBEL BIOCARE ZUBNI IMPLANTI

Nobel Biocare je jedna od najvećih svetskih kompanija za razvoj i proizvodnju zubnih implanata. To je prva kompanija koja je proizvela savremeni zubni implant i već pola veka čuva lidersku poziciju na tržištu. Njeni koreni datiraju iz 1965. godine kada je Šveđanin Per-Ingvar Branemark otkrio proces oseointegracije (mogućnost srastanja kosti i metala). On je prvi ugradio titanijumski šraf u vilicu pacijenta, a njegov prijatelj koji je bio dobrovoljac tokom ovog poduhvata nosio je implante doktora Branemarka preko 40 godina, sve do svoje smrti. Brankemark je iste 1965. godine godine ostvario komercijalni uspeh sa svojim implantima, a iz njegove kompanije izrastao je današnji Nobel Biocare.

Sedište kompanije Nobel Biocare danas je u Švajcerskoj, a kompanija je i u narednim decenijama nastavila da uvodi revolucioNarne koncepte u dentalnoj implantologiji, kao što je All-on-4 sistem, koji je Nobel Biocare razvio sa doktorom Paolom Malom, za rešavanje problema potpune bezubosti, što je i danas najzastupljenija metoda za saniranje bezubosti. Nobel Procera sistem izrade zubnih krunica i svih potrebnih komponenti razvija se od 1983. godine i predstavlja najsavršeniji i najprecizniji način izrade zubnih nadoknada na impalntima. U okviru ovog režima, svi radovi šalju se direktno u sedište kompanije Nobel Biocare, gde se izrađuju krunice i prateći metarijal, i sve se potom vraća u ordinaciju koja je naručila krunice.

Od 2008. godine Nobel Biocare nudi pacijentima NobelActiv zubni implant, koji se smatra jednim od najboljih zubnih implanata za momentalno optrećenje sa privremenom krunicom. Zahvaljujući specijalnom dizajnu, NobelActiv postiže veliku primarnu stabilnost i može bez problema da izdrži sile koje trpe privremene krunice tokom svog radnog veka. U našoj zubnoj ordinaciji koristimo dva tipa Noble Biocare impalanata:

1. NobelReplace
Implantski sistem Nobel Replace je najzastupljeniji zubni implant na svetu. Ovaj tip implanta poseduje specijalnu TiUnite površinu koja maksimalno ubrzava i pospešuje vezivanje zubnog implanta za viličnu kost, a za njega je karakteristična i tri-lobe konekcija sa abatmnetom koja omogućava lako pozicioniranje i izradu zubnih krunica. To u praksi znači da postoje samo tri pozicije za postavku abatmenta u zubni implant, te je mogućnost za grešku daleko manja nego kod ostalih implantnih sistema (koji mogu imati šest ili čak osam položaja abatmenta). Sam dizajn Nobel Replace implanta je kopija priprodnog korena zuba, u čemu je i deo tajne njegovog uspeha.

2. NobelActive
Zahvaljujući svom specifičnom navoju i dizajnu, NobelActive omogućava ugradnju odmah nakon vađenja zuba i izradu momentalne privremene krunice. Nobel Activ se izrađuje i u jako malom promeru od 3mm, tako da ga je moguće ugraditi u tanke i uske koštane grebene, gde je nemoguće postaviti druge implante. Zahvaljujuci primeni najnovije ”platform switching” konekcije abatment-zubni impalnt, gubitak zubne kosti tokom vremena kod ovog tipa
implanta je manji nego kod bilo kog drugog implantnog sistema.

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?