Zubni implanti

Zubni implanti
Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?
[Total: 10298    Average: 3.5/5]

Šta su zubni implanti?

Zubni implanti se u današnje vreme nameću kao najbolje rešenje u slučaju nedostatka jednog ili više zuba, uključujući nedostatak svih zuba u vilici. Implanti se ugrađuju u viličnu kost i smatraju se veštačkim korenovima koji će nositi buduće zubne krunice. Veštački zub je zbirni naziv za šraf koji se postavlja u kost, abatment koji je veza između šrafa i krunice i same krunice, koja je jedini vidljivi deo implanta. Ugradnja zubnih implanata danas je rutinska operacija sa preko 96% uspeha. Čak i kod potpune bezubosti ova procedura obavlja se brzo, u dve faze sa tromesečnom pauzom i uz privremenu protezu koju pacijent dobija u međuvremenu, tako da sam implantološki zahvat ne utiče na životni tempo. Kao rešenje za potpunu bezubost, fiksni rad sa implantima je jedna od dve opcije, pri čemu je druga opcija proteza zakačena na zubne implante.


Veštački zubi za celu vilicu

Situacija u vilici kada pacijent nema nijedan zub u jednoj ili obe vilice ili kada su svi postojeći zubi indikovani za vađenje naziva se totalna bezubost. Ovo stanje otklanja se fiksnim zubnim radom ili protezom fiksiranom na zubne implante. Fiksni, nepokretni zubno-implantni rad vraća preko 90% funkcionalnosti i prirodnog osećaja u odnosu na period kad su pacijenti posedovali prirodne zube, dok proteza zakačena na lokatore tj. zubne implante rehabilituje pacijenta oko 60%. Broj dentalnih implanata koji je potreban za fiksni zubni rad je šest do osam po jednoj vilici. Da bi fiksni zubni rad mogao da izdrži opterećenje potrebno je ugraditi veći broj veštačkih šrafova nego kod zubnih proteza gde se deo opterećenja prenosi sa proteze na meka tkiva. Pored broja šrafova, na složenost, pouzdanost i trajnost fiksnog rada utiče i vrsta krunica, čija osnova može biti metalna ili cirkonijumska.


Proteza na zubnim implantima

Zubna proteza zakačena na lokatore podrazumeva ugradnju između dva i četiri dentalna šrafa po vilici i prikopčavanje dentalne proteze na ugrađene zubne implante. Ključne razlike između proteze na zubnim implantima i fiksnog zubnog rada je u tome što je proteza manje komforna, ali je sa druge strane cenovno povoljnija i može da se skida, što olakšava održavanje. Međutim, proteza na lokatorima je manje komforna, uz osećaj koji nije isti u poređenju sa prirodnim zubima. Idealan broj dentalnih implanata za zubnu protezu na drikerima je četiri na svakoj vilici, ali često se rade i proteze sa tri implanta po vilici. Nova zubna proteza se uglavnom izrađuje nakon par meseci od ugradnje titanijumskih šrafova, a u međuperiodu se nosi stara zubna proteza. Važno je napomenuti da zubna proteza na lokatorima omogućava lak prelazak sa proteze na fiksni implantni protetski rad.


Ugradnja veštačkih zuba

Iako se po tehnici rada, potrebnim materijalima i ceni po zubu ugradnja jednog veštačkog zuba ne razlikuje od ugradnje implanata u celoj vilici, ugradnja manjeg broja veštačkih zuba je neprocenjivo jednostavniji zahvat. Bilo da želite da vam se zameni samo jedan zub ili više zuba možete biti sigurni da će zahvat biti obavljen brzo, da ćete estetski i funkcionalno biti potpuno zadovoljni, kao i da će ugrađeni zubi biti potpuno kompatibilni sa svim budućim protetskim intervencijama. Implanti će biti iste nijanse kao vaši ostali zubi, tako ih vizuelno neće biti moguće prepoznati kao implante, a mogu biti i svetliji ako planirate da u budućnosti ugradite još veštačkih zuba. Ako ugrađujete manji broj veštačkih zuba, preporučujemo korišćenje najkvalitetnijih šrafova, abatmenta i krunica, jer nema velike kumulativne razlike u ceni kao kada se radi cela vilica.


Redosled ugradnje zubnih implanata

Nakon analize 3D ortopana ili CBCT snimka poznato je ima li dovoljno zubne kosti za ugradnju zubnih implanata. Po izradi detaljnog plana terapije pacijent dobija sve neophodne lekove kao obaveznu pripremu za sam hirurško-implantski zahvat i proces ugradnje titanijumskih šrafova može početi već sutradan. Hirurška intervencija ugradnje zuba može trajati od pola sata, za ugradnju jednog titanijumskog implanta, do nekoliko sati ako se ugrađuje više šrafova. Sledećeg dana pacijent dolazi na kontrolu i naredna četiri meseca provodi čekajući da šrafovi srastu sa kostima. Pre same izrade je veoma važno definisati boju, oblik i dužinu budućih dentalnih krunica, a pacijentu se pomaže pokazivanjem slika različitih tipova i boja krunica. Za izradu zubnih krunica potrebno je 7 do 14 dana. Konačno sledi definitivno pritezanje abatmenta u zubni implant i cementiranje budućih zubnih krunica.


Da li ste i vi kandidat za implant?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja u našoj zubnoj ordinaciji. Iako se odogovor čini prilično jednostavan potrebno je izvršiti detaljnu analizu stanja svakog pacijenta radi potencijalne ugradnje zubnog implanta. Pažljiva analiza će lekaru i pacijentu pomoći da zajedno naprave detaljan plan terapije ugradnje veštačkog zuba. U mojoj implantološkoj praksi pokazalo se da je donošenje detaljnog plana terapije najvažniji aspekt u čitavom implantološko-protetskom procesu i da se neželjene situacije svode na minimum kada se svaki slučaj dobro isplanira.


Održavanje higijene oko implanata

Jedna od veoma važnih tema za pacijente koji su dobili implante jeste njihovo održavanje, ali nažalost ovom pitanju ne posvećuje se zaslužena pažnja. Naravno, samim implantima nije potrebno održavanje ali ono što je od neizmerne važnosti je održavanje higijene oko zubnih implantata i krunica kada se krunica ili implant već uveliko koriste.


Nadoknada kosti

Nadoknada kosti omogućava ugradnju zubnih implanata kod pacijenata čija vilična kost nema dovoljnu visinu i/ili debljinu da bi podržala implante.
Ovaj tip nadokande kosti, odnosno dodavanja veštačke kosti, razlikuje se od nadoknade kosti oko parodontopatičnih zuba tokom režanj operacije kao hirurške procedure lečenja parodontopatije. Za te potrebe obavlja se nadoknada kosti ograničenog kakraktera, što podrazumeva dodavanje malo veštacke kosti oko samog zuba, radi njegovog učvršćivajnja i produžavanja životnog veka zuba.


Sinus lift

Stomatolozi i njihovi pacijenti veoma često se suočavaju sa situacijom kada nakon gubitka zuba u bočnim regijama u vilici više nema dovoljno kosti da bi se ugradili implanti. Iako su mogući i drugi slučajevi, nedostatak kosti najčešće se ispoljava kroz uvećavanje sinusne šupljine, što se dešava zbog gubitka zuba. U tom slučaju ne može se pristupiti ugradnji implanata jer bi zubni implanti ugrađeni u takvu kost prominirali (ulazili) u sinusnu šupljinu, bez mogućnosti da se njihov kraj učvrsti u kosti. Ipak, to ne znači da u takvoj situaciji nije moguće ugraditi implante, već samo da je potrebno preduzeti određene korake kako bi se obezbedila koštana potpora za buduće implante.


Oralna i intravenska sedacija

Tokom proteklih nekoliko godina sedacija je postala sve manje izuzetak a sve više pravilo kada je reč o komplikovanijim zahvatima u našoj ordinaciji. Na takav razvoj prakse najviše su uticali zahtevi pacijenata, jer je za pacijenta na prvom mestu uvek odstustvo bola, dok je lekaru na prvom mestu responsivnost pacijenta.


Kompjuterski vođena implantologija

Želite hiruršku ugradnju implanata bez bola, otoka?
Neverovatno preciznu i brzu ugradnju implanata?
Guided Implant Surgery je opcija za vas!
Do sada se ugradnja implanata rešavala klasičnim hirurškim putem što je podrazumevalo pravljenje reza, ugradnju i šivenje hirurške rane. Sledstveno ovoj proceduri, pacijenti su trpeli postoperativni bol i otok, koji kod nekog može biti veći ili manji, ali opet je morao proći određeni period oporavka, nekad i do 2 nedelje.


Najčešće postavljana pitanja

Pogledajte naše radove ugradnje zubnih implanata i cenovnik

 • 1. Da li sam ja kandidat za ugradnju zubnih implanata?
  Ako ste zdrava osoba bez težih sistemskih i hroničnih oboljenja i ukoliko rendgenski snimak (3D orotopan) pokaže da imate dovoljno vilične kosti, bez bojazni se možete odlučiti na ugradnju zubnih implanata.
 • 2. Da li mogu da ugradim implante ako sam pušač?
  Da, možete. Implanti se sa velikim uspehom ugrađuju i kod pušača, međutim, morate znati da postoji nešto veći rizik od odbacivanja implanata.
 • 3. Da li postoji starosna granica za ugradnju implanata?
  Ne, starosna granica za ugradnju implanata ne postoji. Najvažnije je opšte zdravstveno stanje pacijenta i odsustvo težih bolesti i faktora rizika koji kod pacijenata sa narušenim zdravljem nastaju u starijem životnom dobu.
 • 4. Da li može doći do odbacivanja implanata?
  Odbacivanje zubnih implanata tj. njihovo nevezivanje za kost je veoma retko. Događa se u približno 1% slučajeva, te ako se to dogodi onda se veoma lako na mesto izgubljenog implanta ugrađuje novi, i uglavnom je moguće obaviti zamenu veoma brzo po gubitku implanta koji se nije vezao za kost. Svi vodeći proizvođači implanata daju doživotnu garanciju na implant, što znači da je i sama zamena besplatna, pored toga što je brza i jednostavna.
 • 5. Koliko dugo traju zubni impalnti?
  Nakon ugradnje zubnog implanta i njegovog vezivanja za viličnu kost, implanti bi trebalo da imaju doživotni vek trajanja. Međutim, kao i sa zubima koji bi u idealnim uslovima trebalo doživotno da traju, i sa implantima može doći do problema. Ako se održava dobra higijena oko zubnih implanata i uz redovne kontrole, očekuje se da će implant dugoročno (najčešće doživotno) biti stabilan u vilici. Naravno, važno je i opšte zdravlje pacijenta. Na primer, dešava se da u slučaju teže bolesti propadaju kako zdravi zubi, tako i zubni implanti. Interesantan je podatak da su prvi Nobel Biocare implanti ugrađeni jednom pacijentu daleke 1965. godine trajali sve do smrti pacijenta pre nekoliko godina.
 • 6. Da li je sama ugradnja zubnog implanta bolna?
  Ne, jer se sama procedura ugradnje zubnog implanta uvek radi u lokalnoj anesteziji, baš kao i popravka zuba.
 • 7. Da li mogu da budem u opštoj anesteziji kada se ugrađuju implanti?
  To je u principu moguće, međutim mali broj ordinacija opremljen je za opštu anesteziju. Uglavnom samo bolnice imaju opremu za tu vrstu procedure. U većini stomatoloških ordinacija se takvi zahvati po potrebi rade u intravenskoj ili oralnoj sedaciji, uz obavezno davanje lokalne anestezije.
 • 8. Koliko traje sama ugradnja zubnog implata?
  Procedura ugradnje zubnog impalnta traje 15-20 minuta za jedan zubni imlant, odnosno do dva sata za ugradnju osam implanata u vilici. U ovo vreme uračunato je i davanje anestezije, zatim procedura ugradnje implanta i šivenje rane.
 • 9. Postoje li posebna pravila ponašanja nakon ugradnje zubnih implanata?
  Nakon ugradnje zubnih implnata pravila ponašanja su ista kao i posle bilo koje druge hirurške intervencije: meka i kašata hrana, korišćenje hladnih obloga, izbegavanje fizičkih napora i vrelih napitaka. Uglavnom se pacijenti žale na same konce, jer oni iritiraju okolna tkiva. Konci moraju biti prisutni, a mi se uvek trudimo da budu maksimalno kratki. Ako konci nemaju dovoljnu dužinu oni će ispasti.
 • 10. Koliko mi je impalnata potrebno?
  Odgovor na ovo pitanje direktno zavisi od broja zuba koje treba nadoknaditi. Primera radi, ako nedostaju tri zuba onda je potrebno ugraditi dva implanta i kasnije izraditi tri krunice.
 • 11. Koliko dugo moram čekati na zubnu krunicu?
  Nakon ugradnje zubnog imaplanta čeka se najmanje tri meseca za ugradnju krunice u donju, odnosno četiri meseca za ugradnju krunice u gornju vilicu. Ovo čekanje je potrebno kako bi kost srasla sa implantom i nakon tog perioda može se pristupiti izradi krunice.
 • 12. Koliko traje izrada krunica kada se definitivno uverimo da su šrafovi dobro srasli?
  Procedura izrade krunica traje od tri dana za jednu krunicu do tri nedelje za izradu krunica u obe vilice.
 • 13. Na koji nacin se zubna krunica vezuje za implant?
  Prvo se u zubni implant ušrafi abatment, nakon čega se na tako ušrafljen abatment cementira zubna krunica.Takođe, postoji opcija da se na Cerec CAM CAD mašini izradi zubna krunica koja se lako šrafi i koja se može bez ostećenja skinuti, dok se cemntirana krunica mora iseći da bi se skinula.
 • 14. Da li zubne implante prati neka vrsta garancije?
  Da. Većinu impalntnih sisitema prati garancija i ona je uglavnom doživotna. U slučaju bilo kakvog problema i ispadanja zubnog implanta besplatno se obezbeđuje novi zubni implant.

NOBEL BIOCARE ZUBNI IMPLANTI

Nobel Biocare je jedna od najvećih svetskih kompanija za razvoj i proizvodnju zubnih implanata. To je prva kompanija koja je proizvela savremeni zubni implant i već pola veka čuva lidersku poziciju na tržištu. Njeni koreni datiraju iz 1965. godine kada je Šveđanin Per-Ingvar Branemark otkrio proces oseointegracije (mogućnost srastanja kosti i metala). On je prvi ugradio titanijumski šraf u vilicu pacijenta, a njegov prijatelj koji je bio dobrovoljac tokom ovog poduhvata nosio je implante doktora Branemarka preko 40 godina, sve do svoje smrti. Brankemark je iste 1965. godine godine ostvario komercijalni uspeh sa svojim implantima, a iz njegove kompanije izrastao je današnji Nobel Biocare.

Sedište kompanije Nobel Biocare danas je u Švajcerskoj, a kompanija je i u narednim decenijama nastavila da uvodi revolucioNarne koncepte u dentalnoj implantologiji, kao što je All-on-4 sistem, koji je Nobel Biocare razvio sa doktorom Paolom Malom, za rešavanje problema potpune bezubosti, što je i danas najzastupljenija metoda za saniranje bezubosti.

Nobel Procera sistem izrade zubnih krunica i svih potrebnih komponenti razvija se od 1983. godine i predstavlja najsavršeniji i najprecizniji način izrade zubnih nadoknada na impalntima. U okviru ovog režima, svi radovi šalju se direktno u sedište kompanije Nobel Biocare, gde se izrađuju krunice i prateći metarijal, i sve se potom vraća u ordinaciju koja je naručila krunice.

Od 2008. godine Nobel Biocare nudi pacijentima NobelActiv zubni implant, koji se smatra jednim od najboljih zubnih implanata za momentalno optrećenje sa privremenom krunicom. Zahvaljujući specijalnom dizajnu, NobelActiv postiže veliku primarnu stabilnost i može bez problema da izdrži sile koje trpe privremene krunice tokom svog radnog veka.

U našoj zubnoj ordinaciji koristimo dva tipa Noble Biocare impalanata:

1. NobelReplace
Implantski sistem Nobel Replace je najzastupljeniji zubni implant na svetu. Ovaj tip implanta poseduje specijalnu TiUnite površinu koja maksimalno ubrzava i pospešuje vezivanje zubnog implanta za viličnu kost, a za njega je karakteristična i tri-lobe konekcija sa abatmnetom koja omogućava lako pozicioniranje i izradu zubnih krunica. To u praksi znači da postoje samo tri pozicije za postavku abatmenta u zubni implant, te je mogućnost za grešku daleko manja nego kod ostalih implantnih sistema (koji mogu imati šest ili čak osam položaja abatmenta). Sam dizajn Nobel Replace implanta je kopija priprodnog korena zuba, u čemu je i deo tajne njegovog uspeha.

2. NobelActive
Zahvaljujući svom specifičnom navoju i dizajnu, NobelActive omogućava ugradnju odmah nakon vađenja zuba i izradu momentalne privremene krunice. Nobel Activ se izrađuje i u jako malom promeru od 3mm, tako da ga je moguće ugraditi u tanke i uske koštane grebene, gde je nemoguće postaviti druge implante. Zahvaljujuci primeni najnovije ”platform switching” konekcije abatment-zubni impalnt, gubitak zubne kosti tokom vremena kod ovog tipa implanta je manji nego kod bilo kog drugog implantnog sistema.