KOMPLIKACIJE HOLLYWOOD SMILE RADA

Hollywood smile rad je totalni preobražaj osmeha korišćenjem keramičkih krunica ili faseta. Keramičke krunice odlikuje izuzetna čvrstoća, ali uprkos tome šanse za komplikacije postoje. Praksa je pokazala da kruncice najčešće pucaju u incizalnom delu, od jedinica do četvorki. Osim preloma krunica, česta pojava su procesi koji nastaju ispod krunica, a svi problemi mogu se otkloniti relativno lako, posebno ako pacijent brine o svom radu i na vreme se obraća zubaru. Na Hollywood smile dobija se garancija od pet godina.

Kolike su šanse za komplikacije?

Komplikacije pri izradi i kasnijem nošenju Holywood smile rada su relativno retke i lako se otklanjaju. Najbitnije je nakon same predaje rada ukazati pacijentu na potencijalne probleme koji se mogu dogoditi u narednom periodu. Veoma je važno da se pacijent pridržava instrukcija koje je dobio od stomatologa kada je dobio rad, i tada se šanse za barem jednu komplikaciju tokom desetogodišnjeg perioda smanjuju sa oko 70% na oko 30%. Tih preostalih 30% komplikacija, koje nisu uzrokovane nebrigom pacijenta, već biološkim procesima ili zamorom materijala po pravilu ne predstavljaju veći problem i brzo se otklanjaju u ordinaciji. Komplikacije koje se odnose na upale i bolove rešavaju se uzimanjem lekova nakon konsultacija sa našim timom, bez povratka u ordinaciju. Bolovi nakon postavljanja krunice, ako se pojave, najčešće traju kratko, do 48 sati.

Bol u zubu koji nosi krunicu

Jedna o čestih komplikacija je pojava bola, obično na jednom zubu. Prilikom pripreme za Hollywood smile zubi se bruse, tako da središnji deo zuba ostane neobrušen, i taj deo zuba, u kome se nalaze nervi, nosi krunicu. Pre ugradnje krunica saniraju se svi karijesi i infekcije, tako da je to bol koji je često posledica privikavanja na krunicu i koji vremenom sam nestaje. U slučaju da je potrebno lečenje zuba ispod krunice, na raspolaganju su nam dva pristupa. Lečenje se može obaviti bez skidanja krunice, tako što će se u krunici napraviti otvor koji će se kasnije zatvoriti kompozitnim ispunom iste boje. Na taj način leči se upala zuba ispod krunice. Druga opcija je skidanje krunice sa zuba, lečenje zuba i izrada nove krunice. Pacijenti često pitaju da li boli skidanje krunica, međutim do toga skoro nikada ne dolazi, jer se problemi rešavaju prvim pristupom, a i ako dođe, skidanje krunica ne boli.

Prelom krunice

Jedna od najčešćih komplikacija je prelom krunice. Nekada je razlog neadekvatan zagrižaj, odnosno preveliki pritisak na jedan zub. Cilj proba Hollywood smile rada upravo je eliminisanje ovog problema, međutim događa se da pacijent u praksi grize i žvaće na drugi način nego kada spoji zube na probama, ili da zbog anestezije drugačije grize, tako da na probama problem ostane neotkriven. Svakom pacijentu se preporučuju i u 99% izrađuju splintovi za bruksizam koje moraju da nose svako veče i u toku dana ukoliko imaju većih problema. Nekada, iako je pacijentu objašnjeno na koji način sme da konzumira određjene tvrde namirnice, oni se ne pridržavaju uputstava, te dolazi do postepenog slabljenja i konačnog pucanja krunice. Problem sa prelomom krunice se rešava shodno stepenu oštećenja - manja oštećenja se koriguju bez skidanja krunice, dok se kod većih oštećenja mora pristupiti zameni kunice.

Hollywood smile u kombinaciji sa implantima

Kada se Hollywood smile rad ojačava implantima na mestima na kojima nedostaju zubi može doći do drugih vrsta komplikacija, iako veoma retko. Prva moguća komplikacije je upala oko implanta. Upala se može sanirati i bez dolaska u ordinaciju, već će lekar koji je postavio implant provesti pacijenta kroz redosled poteza i način korišćenja lekova za saniranje upale. Ako upala brzo ne nestane, potrebno je doći u ordinaciju. Ponekad nakon određenog perioda organizam može da odbaci implant i tada je implant neophodno zameniti. Pacijent će odbacivanje osetiti kao klaćenje krunice, ili kao bol. Uglavnom će telo prihvatiti drugi tip implanta, međutim može se dogoditi i da stomatolog proceni da postoje šanse da telo odbaci i drugi implant. U tom slučaju biće izrađen rad za taj zub koji ne uključuje implante.

Problemi sa privremenim radom ili šrafom

Privremene krunice nisu keramičke, već su od kompozita, materijala koji se koristi plolmbe, i upravo je to razlog zašto ponekad pucaju ako pacijent tokom tih desetak dana, koliko ih nosi, ne pazi šta i kako jede. U praksi se, međutim, pokazalo da se pucanje privremenih krunica najčešće dešava kada pacijent nosi privremene krunice duže nego što je predviđeno. Krunice mogu i popustiti i otpasti usled slabljenja cementa. Ako je pacijent u Srbiji ti problemi se rešavaju za dan, a ako je u inostranstvu, popravku privremenog rada može obaviti i lokalni zubar. Ukoliko je krunica bila šrafljena, odnosno rad nije cementiran vec ušrafljen, moze doći do popuštanja šrafa i klaćenja rada ili krunice. Kao i kod pucanja ili popuštanja, reč je o sitnim intervencijama koje možemo obaviti mi ili najbliži zubar.

Da li treba da vas brinu komplikacije?

Hollywood smile je danas rutinski zahvat, međutim to je i dalje složen zahvat, zbog čega je i logično da može doći do manjih problema u raznim fazama zahvata, kao i kasnije, tokom nošenja rada.


Najbitnije je da se pacijent pridržava uputstava koje je dobio od lekara, jer tako se šanse za komplikacije smanjuju na minimum, a sve komplikacije moguće je otkloniti tokom jedne kratke posete ordinaciji, pa čak i mestu u kome pacijent živi ili samostalno (u slučaju upala koje se tretiraju lekovima). Ono što važi za sve komplikacije jeste da je neophodno odmah se javiti ordinaciji, odnosno zubaru koji je realizovao rad, bilo da je potrebno zakazati posetu ili će zubar obavestiti pacijenta kako da sam reši problem, odnosno koja uputstva je potrebno dati lokalnom zubaru.


Čak i kada se mala mogućnost za pojavu komplikacija uzme u obzir, to nije razlog da se čeka sa Hollywood smile zahvatom, budući da ovaj zahvat mnogo pruža, a nema negativne strane. Pacijenti koji odlažu Hollywood smile zahvat, a imaju potrebu za njim, rizikuju daleko veće komplikacije ako dodatno čekaju, jer po pravilu imaju brojne procese na zubima, i mogu doći u stanje da je zube neophodno izvaditi, odnosno da više ne mogu biti kandidati za Hollywood smile.

Garancija na rad

Garancija na Hollywood smile rad, odnosno na sve ugrađene krunice, bilo da su deo Hollywood smile rada ili su individualno postavljane, iznosi pet godina i podrazumeva zamenu postojeće krunice izrađene u našoj ordinaciji novom. Garancija važi u slučajevima većeg pucanja keramike, ili pucanja same konstukcije mosta. Ukoliko se nakon cementiranja predomislite oko boje samog rada, u tom slučaju garancija nije važeća. Takođe, veoma je bitno naglasiti da je garancija vazeća ukoliko pacijent dolazi na redovne kontrole svakih šest meseci, uz dostavljanje kontrolnog ortopan snimka jednom godišnje. Sve o proceduri dobijanja Hollywood smile rada možete pročitati na ovoj stranici.