Fasete

Fasete
Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?
[Total: 6724    Average: 3.7/5]

Zubne fasete, odnosno viniri predstavljaju najmanje invazivnu metodu za promenu boje, oblika i položaja zuba. One omogućavaju da se maksimalno očuva zubna supstanca i da se ulepša osmeh uz minimalno brušenje ili čak sasvim bez brušenja zuba. Ukoliko je brušenje zuba potrebno, ono je neznatno, oko 0.5mm, pri čemu je važno je da se ne izbrusi celokupna gleđ, jer cement najbolje vezuje keramičke fasetu i zub ako i dalje postoji sloj gleđi.
Odabir boje faseta
Idealna ciljna grupa za fasete su pacijenti koji imaju sve zube, odnosno kod kojih ne postoje zubi koji već imaju navlake tj. krunice. U slučaju da nedostaje neki zub onda na susednim zubima moraju da se izrade navalake i da se potom izradi most. Na zubu koji je već obrušen za zubnu krunicu nije moguće naknadno izraditi zubnu fasetu, već samo novu krunicu. U praksi je često kombinovanje keramičkih faseta i zubnih krunica na zubima na kojima nije moguće izraditi fasete.

Materijal od koga se izrađuju fasete može biti kompozit ili keramika. Fasete od kompozita su od istog materijala od koga se prave plombe i one ne pružaju estetske rezultate kao keramičke fasete, zahtevaju češće korekcije i nemaju dug vek trajanja. Sa druge strane, ovakve fasete su lakše i jeftinije za izradu od keramičkih vinira. Fasete od keramike predstavlajju najsavršenije i estetski najprihvatljivije rešenje za transformaciju izgleda prirodnih zuba. Kao što smo već pomenuli, keramički viniri mogu se postaviti nakon minimalnog brušenja zuba, ili čak bez brušenja (no-prep veneers). Da li će biti potrebno da se zub obrusi zavisi od slučaja do slučaja tj. od položaja i oblika zuba pre izrade fasete, kao i od željenog oblika zuba koji će biti dobijen nakod postavljanja keramičke fasete.

Upravo zbog toga je veoma važno već posle prvog pregleda napraviti, u saradnji sa pacijentom, detaljan plan terpaije, koji će spojiti želje pacijenta i realne mogućnosti zahvata. Nekada se tokom pripreme za vinire koristi i fiksna proteza, kako bi se zubi prvo postavili u pravilan položaj, jer iako fasete mogu donekle nadoknaditi i probleme u položaju, dometi faseta u tom pogledu su ograničeni na manje nepravilnosti.

Kermicka faseta
U našoj ordinaciji posedujemo veliko iskustvo u izradi keramičkih vinira korišćenjem CAD CAM pristupa u stomatologiji (kompjutersko 3D merenje i projektovanje) na CEREC mašini koja omogućava savršenu preciznost, vrhunske estetske rezultate i izradu za samo jedan sat.
Pritom, Digital Smile Design (DSD) softver, koji takođe spada u porodicu računarskih asistenata za stomatologe, omogućava nam da pacijentu prikažemo konačan rezultat pre nego što zahvat počne. Kada je reč samo o jednom zubu, ovaj tip složenog planiranja nije neophodan, ali on daje odlične rezultate kada se radi paralelno na više zuba.

Primena DSD protokola podrazuemva merenje i fotografisanje, softversko modelovanje budućeg izgleda osmeha i izradu modela i privremenih faseta na osnovu kojih će se izraditi definitivne keramičke fasete. Sve to je moguće postići bez korekcija zuba u vilici samo ukoliko je potrebno dodavati zubnu supstancu (npr. zatvaranje razmaka između zuba). Ukoliko je potrebno da se brusi zubna supstanca, onda DSD sistem nije primenjiv, već se samo na modelu može prezentovati novi osmeh.

Kada se radi sa DSD sistemom, čim je pacijent zadovoljan prezentovanim oblikom i pložajem zuba, može se pristupiti skeniranju privremenih krunica i izradi definitivnih faseta na osnivu njih. Zatim sledi priprema zuba za brušenje, ukoliko je ono potrebno. Ukoliko nije, koriste se no-prep viniri. Kada se zubi pripreme, oni se skeniraju CEREC OMNI CAM skenerom i pristupa se softverskom modelovanjeu faseta. Nakon toga se u CEREC MCXL mašini za izradu zubnih nadoknada prave sve fasete i već tokom te posete se probaju gotove kramičke fasete.

Ponekad je potrebno doterati boju faseta u keramičkoj peći, što može oduzeti još malo vremena, pri čemu je ceo proces gotov za najviše dva dana, a pacijentu su za to vreme na raspologanju privremene fasete. Finalna faza je priprema i cemntiranje gotovih keramičkih faseta. Pacijent odmah po cementiranju može da nastavi sa svim životnim aktivnostima, pri čemu je samo savetuje da u prvih par dana izbegava gazirana pića.

Cena izrade jedne CEREC keramičke fasete u Ordinaciji Cvejanović je 220 evra, a konsultativni pregled je besplatan.
Digital Smile Design


Najčešće postavljana pitanja

 • 1. Da li sam podoban pacijent za ugradnju vinira?
  Idealan pacijent za ugradnju vinira ima sve zube, odnosno nemaju krunice, jer u slučaju da neki zub nedostaje mora se pristupiti izradi navlake, a zatim i mosta na zubu susednom onom na kojem će se postavljati viniri. Na zubu prethodno obrušenom za krunici nije moguće postaviti zubnu fasetu, a u praksi je česta kombinacija faseta i krunica. Naravno, detaljnim pregledom se utvrđuje da li su viniri pravi izbor za pacijenta, a posebna pažnja se posvećuje oralnom zdravstvenom stanju, naročito desni, ali i stanju vilice. Ukoliko ima problema, poput bolnih desni, oni se prvo moraju sanirati pa tek onda pristupiti ugradnji vinira.
 • 2. Koliko prirodno izgledaju viniri?
  Keramički viniri predstavljaju estetski najbolje, odnosno savršeno rešenje za unapređenje izgleda zuba. Materijal od kojeg se viniri izrađuju se nimalo ne razlikuje od prirodnog izgleda zuba, pritom viniri ne povećavaju debljinu zuba, a pacijent se u konsultaciji sa stomatologom odlučuje za boju faseta. Dosta ljudi se plaši da će posle ove procedure imati previše sjajno bele zube, ali savremeni viniri propuštaju svetlost i osiguravaju prirodan izgled zuba.
 • 3. Da li ugradnja vinira boli?
  Procedura ugradnje vinira, odnosno faseta, je najmanje invazivna metoda za poboljšanje boje, položaja i oblika zuba. Fasete se izrađuju od keramike ili kompozita, a keramičke fasete se mogu postaviti posle minimalnog brušenja zuba ili čak bez brušenja uopšte kada su u pitanju no-prep viniri, odnosno fasete za koje nije potrebna priprema. No-prep viniri su tanke ljuspice koje se cementiraju na zub i ova procedura je u potpunosti bezbolna, a čak nema ni neprijatnosti za pacijente te je ovo najbolji izbor za ljude koji imaju averziju prema odlasku kod stomatologa. Pacijenti posle procedure ugradnje no-prep vinira čak nisu ni osetljivi na toplo i hladno jer ovaj zahvat ne zahteva uklanjanje prirodne zubne gleđi, samo se u prvih nekoliko dana posle procedure savetuje izbegavanje gaziranih pića.
 • 4. Za koliko vremena se mogu ugraditi viniri?
  U Ordinaciji Cvejanović koristimo CAD CAM pristup (kompjutersko 3D merenje i projektovanje) na CEREC mašini koja garantuje savršene estetske rezultate i izradu vinira za samo jedan sat. Ponekad je potrebno poboljšati boju faseta u keramičkoj peći što može oduzeti dodatno vreme. Ugradnja no- prep vinira obično zahteva dva ili tri dolaska u ordinaciju, a kompletna procedura može biti gotova i u roku od tri dana. Naravno, sve zavisi od toga na koliko zuba pacijent želi da postavi vinire.

  Da li je moguće ugraditi samo nekoliko faseta na prednjim zubima?

  Moguće je ugraditi vinire i na samo jednom zubu, ali iako se boja može prilagoditi prirodnoj boji zuba stomatolozi savetuju, a pacijenti se često i odlučuju da se viniri ugrade na istom broju zuba i na gornjoj i na donjoj vilici.

 • 5. Na koliko zuba je moguće postaviti vinire?
  Pacijenti se najčešće odlučuju da vinire postave na zube koji su vidljivi prilikom osmehivanja, što naravno zavisi od čoveka do čoveka u zavisnosti od veličine osmeha, kod nekih to znači šest zuba, a kod drugih više. Pritom je moguće postaviti vinire i na samo jedan zub ukoliko je to želja pacijenta, kao i na dva, a u pitanju su najčešće kečevi. Sve najviše zavisi od želje pacijenta kao i od specifičnosti zuba pacijenta.
 • 6. Šta se može uraditi ukoliko se vinir polomi?
  Ako se dogodi da se vinir odlomi najpametnije da se odlomljeni delić sačuva ako je to moguće i onda donese stomatologu u ordinaciji. Najčešće se dešava da stomatolog može da popravi nastalu štetu, a ukoliko to nije moguće pristupa se izradi i ugradnji novih vinira.