Hollywood smile cena

HOLLYWOOD SMILE

Hollywood smile podrazumeva postavljanje bezmetalnih (keramičkih) krunica na svim zubima osim na umnjacima. Najčešće je reč o 14 krunica po vilici, međutim broj može biti veći ili manji, pri čemu broj krunica ne utiče na cenu rada. Nakon obavljenog online pregleda pacijent dobija izveštaj sa planom terapije u kome stoji da li je moguće odmah prisutupiti zahvatu ili su potrebne pripremne radnje. Pripreme najčešće uključuju vađenje nekih zuba i postavljanje implanata (cena po zubu 20-50Є vađenje + 450Є implant sa abatmentom ) ili endodontsko lečenje zuba (cena po zubu 50-100Є). Saznajte više.


HOLLYWOOD SMILE CENA

Akcija!Paket usluga, bezmetalne krunice: 5600€

Paket usluga obuhvata:

  1. Pregled
  2. Transfer sa aerodroma
  3. Besplatan smeštaj u apartmanima tokom zahvata*
  4. Privremene krunice
  5. Definitivne keramičke bezmetalne krunice

*Moguće je doplatiti za duži boravak u apartmanima, uz rezervaciju u trenutnku dobijanja termina rada


USLOVI PLAĆANJA


Plaćanje rada obavlja se u četiri faze:

  • I faza: Depozit u iznosu od 500€ plaća se po dobijanju termina*
  • II faza: Ako su potrebne pripreme, plaćanje se obavlja po dogovoru postignutom posle online pregleda i potvrđenom na pregledu u ordinaciji.
  • III faza: Prvu polovinu preostalog iznosa, odnosno 2550€, pacijent donosi na dan brušenja zuba.
  • IV faza: Drugu polovinu preostalog iznosa, odnosno 2550€, pacijent plaća po dobijanju definitivnog rada.

*Ordinacija ne vrši povraćaj depozita u slučaju odustajanja od samog rada. Depozit se ne može preneti na drugo lice ili zameniti za uslugu koja nije dogovorena. Pomeranje termina je moguće ako postoji objektivan razlog (bolest paciјеnta, otkazivanje leta, itd).


Plaćanje je gotovinski u EUR.


Garancija na zubne implante je doživotna.

Garancija na krunice i fasete 5 godina.

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?