Garancija

Garancija na protetske i implantske radove

Ordinacija Cvejanović garantuje za kvalitet svih obavljenih zubarskih zahvata. Refundiraćemo trošak i/ili obezbediti ponavljanje postupka ili dopunu postupka u sledećim slučajevima:

Protetika

Garancija na protetske radove, krunice i fasete je pet godina.

Garancija podrazumeva zamenu postojeće krunice izrađene u našoj ordianciji novom krunicom. Garancija važi u slučajevima većeg pucanja keramike, ili pucanja same konstukcije mosta.

Garancija ne podrazumeva besplatnu zamenu krunica ukoliko se pacijent nakon davanja saglasnosti na samoj probi krunica predomisli u vezi boje ili oblika krunica. Promenu boje, i to samo u zuću boju i promenu oblika moguće je obaviti najkasnije tokom probe krunica.

Da bi garancija važila potrebno je da pacijent dolazi na redovne kontrole svakih šest meseci, kao i da dostavi kontrolne ortopane jednom godišnje.

Implanti

Garancija na implante je doživotna.

U slučaju gubitka implanta koji nije opterećen protetskom nadoknadom, implant će biti zamenjen o trošku ordinacije ukoliko i dalje postoje uslovi za ugradnju implanta u vidu kvaliteta i kvantiteta kosti.

U slučaju  gubitka implanta koji je opterećen protetskom nadoknadom, pri čemu je protetska nadoknada u garantnom roku i pacijent je ispunio garantne uslove (dolazak na redovne kontrole), implant i protetska nadoknada biće zamenjeni o trošku ordinacije, ukoliko i dalje postoje uslovi za ugradnju implanta u vidu kvaliteta, kvantiteta i dimenzija kosti.

U slučaju gubitka implanta koji nije opterećen protetskom nadoknadom, a prošlo je više od 5 godina od ugradnje, pacijent će dobiti novi implant o trošku ordinacije, ukoliko postoje uslovi za ugradnju implanta u vidu kvaliteta i kvantiteta kosti, pri čemu protetski deo rada pacijent plaća 50% od regularne cene.

Ako ne postoje uslovi za ugradnju novog implanta, primeniće se procedura nadokande kosti ili će se promeniti protetski plan.

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?