Hollywood smile

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?
[Total: 1231    Average: 3.8/5]

Bezmetalne krunice

 • Slučaj 1, Hollywod smile – boja Bleach 1
  STANJE – Nedostatak bočnih zuba, nošenje plastične proteze, nezadovoljstvo pacijenta trenutnim izgledom i želja za Hollywood smile-om.
  TRETMAN – Ugradnja implanata u prvoj fazi i izrada bezmetalnih krunica u prednjim regijama, kao i metalnih krunica u zadnjim regijama zuba.
  TRAJANJE TRETMANA – U prvoj fazi ugrađeni su svi potrebni implanti. Za ovu fazu bila su potrebna tri dolaska tokom tri dana. Sledila je pauza duga nešto više od tri meseca, a zatim i izrada krunica. Za izradu krunica potreban je jedan dan, zatim sledi pauza od minimum 10 dana i konačno pacijent provodi tri dana u ordinaciji radi završetka radova. Prvi dan rezervisan je za probu krunica, drugi za cementiranje a treći za kontrolu.
 • Slučaj 2, Hollywod smile – boja Bleach 1
  STANJE – Nedostatak bočnih zuba donje vilice, ugradnja po dva implanta u bočne regije donje vilice, nošenje privremenih krunica tri meseca dok su srastali impalnti u vilici.
  TRETMAN – Ugradnja implanata u prvoj fazi i izrada svih bezmetalnih krunica u gornjoj i donjij vilici.
  TRAJANJE TRETMANA – U prvoj fazi su ugrađeni svi potrebni implanti i izrađene privremene krunice. Za ovu fazu bila su potrebna tri dolaska u roku od tri dana. Zatim je sledila pauza od tri meseca i izrada krunica u drugoj fazi. Za izradu krunica potreban je jedan dan, zatim sledi pauza od minimum 10 dana i konačno pacijent provodi tri dana u ordinaciji radi završetka radova. Prvi dan rezervisan je za probu krunica, drugi za cementiranje a treći za kontrolu.
 • Slučaj 3, Hollywod smile – boja Bleach 4
  STANJE – Pacijetovi zubi su u dovoljno dobrom stanju da ponesu krunice za Hollywood smile ali problem je razmak izeđu zuba.
  TRETMAN – Posle sanacije kvarova i terapije za paradentopatiju, izrađene su krunice koje omogućavju određeno pomeranje centralne ose zuba. Krunice na pozicijama 1 i 2 su nešto šire od standardnih. Te dve tehnike omogućile su nam da nadomestimo razmake. Sve krunice su od pune keramike.
  TRAJANJE TRETMANA – Četiri dolaska u roku od 14 dana. Od prvog do poslednjeg dana tretmana pacijent je nosio privremene krunice.
 • Slučaj 4, Hollywod smile – boja Bleach 2
  STANJE – Loše opšte stanje zuba, nezadovoljstvo pacijenta trenutnim izgledom i želja za Hollywood smile-om
  TRETMAN – Izrada bezmetalnih keramičkih krunica u kompletnoj gornjoj i donjoj vilici
  TRAJANJE TRETMANA – Četiri dolaska u roku od 14 dana. Od prvog do poslednjeg dana tretmana pacijent je nosio privremene krunice. Kod pacijenta koji nemaju mogućnost da ostanu dve nedelje u kontinuitetu u Beogradu, ova procedura se može izvesti iz dva dolaska u razmaku od tri dana.
 • Slučaj 5, Hollywood smile-resavanje problema Gummy smile
  STANJE – Pacijent se javio radi rešavanja estetskog problema u gornjoj i donjoj vilici. Primaran problem su kratke i male jedinice i dvojke u gornjoj vilici. Ovaj problem je još više uočljiv jer gospođa ima širok osmeh koji otkriva i pokazuje sve tkz Gummy Smile
  Odlučili smo se za uklanjanje dela kosti i mekog tkiva i za kliničko produženje krunica na jedinicama i dvojkama. Nakon 2 meseca zarastanja smo se odlučili za kombinaciju bezmetalnih i metalokeramičkih krunica u gornjoj i donjoj vilici

  TRETMAN – Uklanjanje dela kosti i mekog tjiva oko jedinica i dvojki. Izrada bezmetalnih krunica od 5ce do 5ce, a u bočnim regijama smo se odlučili za metalokeramičke krunice

  TRAJANJE TRETMANA – 5 dolazaka u roku od 2 meseca

 • Slučaj 6, Hollywod smile – boja Bleach 3

  STANJE – Loše opšte stanje zuba, nedostatak bočnih zuba, nezadovoljstvo pacijenta trenutnim stanjem i želja za Hollywood smile-om.

  TRETMAN – U prvoj fazi ugrađeni su Nobel Biocare impalnti na poziciji nedostajucih bočnih zuba, dok su u drugoj fazi izrađene sve bezmetalne keramičke krunice i u gornjoj i donjoj vilici.

  TRAJANJE TRETMANA – Šest dolazaka u roku od šest meseci. U prvoj fazi je potrebno tri dana za ugradnju implanata, dok je u drugoj fazi potrebno dve sedmice za dobijanje definitivnog rada u vidu bezmetalnih krunica.

 • Slučaj 7, Hollywod smile – boja Bleach 1

  STANJE – Loše opšte stanje zuba, nezadovoljstvo pacijenta trenutnim izgledom i želja za Hollywood smile-om.

  TRETMAN – Izrada bezmetalnih keramičkih krunica u celoj gornjoj i donjoj vilici.

  TRAJANJE TRETMANA – četiri dolaska u roku od 14 dana. Od prvog do poslednjeg dana tretmana pacijent je bio sa privremenim krunicama.

 • Slučaj 8, Hollywod smile – boja Bleach 1

  STANJE – Loše opšte stanje zuba, nezadovoljstvo pacijenta trenutnim izgledom i želja za Hollywood smile-om, prisutan otvoren zagrižaj u prednjoj regiji zuba.

  TRETMAN – Izrada svih bezmetalnih keramičkih krunica u gornjoj i donjoj vilici.

  TRAJANJE TRETMANA – 3 dolaska u roku od 14 dana. Od prvog do poslednjeg dana tretmana pacijent je nosio privremene krunice.

 • Slučaj 9, Gornja i donja vilica, bezmetalne krunice

  STANJE – Stari bočni metalokeramički mostovi i neadekvatna boja prednjih zuba.

  TRETMAN – Izrada bezmetalnih keramičkih krunica u gornjoj i donjoj vilici, po želji pacijenta primenjen specijalni transparent na prednjim zubima kako bi se postigla providnost sečivnih ivica.

  TRAJANJE TRETMANA – 8 dolazaka u trajanju od 14 dana.

 • Slučaj 10, Hollywood Smile – boja Bleach 2

  STANJE – Loše opšte stanje zuba, nezadovoljstvo pacijenta sa trenutnom estetikom i želja za Hollywood Smile-om

  TRETMAN – Izrada bezmetalnih keramičkih krunica u gornjoj i donjoj vilici u vidljivoj zoni, tj. na prednjim zubima, a na zadnjim zubima izrada metalokeramičkih krunica

  TRAJANJE TRETMANA – 3 dolaska u roku od 14 dana. Od prvog do poslednjeg dana tretmana pacijent je bio sa privremenim krunicama

 • Slučaj 11, gornja vilica kombinacija bezmetalnih i metalnih krunica

  STANJE – Stari metalokeramički mostovi u gornjoj vilici – Izrazena parodontopatija i povlacenje desnih

  TRETMAN – Izrada bezmetalnih kruna u prednjem delu vilice i metalokeramičkih kruna pozadi

  TRAJANJE TRETMANA – 5 dolazaka u roku od 10 dana

  PROCES – Pre / Osmeh pre / U toku / Posle / Osmeh posle

 • Slučaj 12, Hollywood smile – boja Bleach 4

  STANJE – Pad zagrižaja i evidentno trošenje zuba kao i nezadovoljstvo pacijenta bojom i trenutnim oblikom zuba. Želja pacijeta bila je da zubi budu beli ali ne preterano beli, tako da je Bleach 4 izabrana kao najbolja opcija za boju.

  TRETMAN – Izrada bezmetalnih keramičkih krunica u celoj gornjoj i donjoj vilici.

  TRAJANJE TRETMANA – Četiri dolaska u roku od 14 dana. Od prvog do poslednjeg dana tretmana pacijent je nosio privreme krunicame.

 • Metalokeramičke krunice

 • Hollywood smile – Bleach 3

  STANJE – Nedostatak bočnih zuba donje vilice, ugradnja po dva implanta u bočne regije donje vilice, nošenje privremenih krunica tri meseca dok su srastali impalnti u vilici.

  TRETMAN – Ugradnja implanata u prvoj fazi i izrada svih metalnih krunica u gornjoj i donjij vilici.

  TRAJANJE TRETMANA – U prvoj fazi su ugrađeni svi potrebni implanti i izrađene privremene krunice. Za ovu fazu bila su potrebna tri dolaska u roku od tri dana. Zatim je sledila pauza od tri meseca i izrada krunica u drugoj fazi. Za izradu krunica potreban je jedan dan, zatim sledi pauza od minimum 10 dana i konačno pacijent provodi tri dana u ordinaciji radi završetka radova. Prvi dan rezervisan je za probu krunica, drugi za cementiranje a treći za kontrolu.

 • Slučaj 2, Hollywood Smile

  STANJE – Izražena abrazija gornjih i donjih zuba – Bruksizam. Želja pacijenta je da se izradi Hollywood smile sa metalokeramičkim krunicama

  TRETMAN – Izrada metalokeramičkih krunica u gornjoj i donjoj vilici u BLEACH II boji

  TRAJANJE TRETMANA – 3 dolazaka u roku od 14 dana

 • Fasete

 • Slučaj 1, Hollywood smile, 20 keramickih faseta u obe vilice
  STANJE – Pacijent nam se obratio sa zeljom da dobije izrazito bele zube, navodi da je vec par puta pokusao da beli zube ali bez vecih uspeha, tako da je izrada kermaickih faseta u izrazito beloj boji bila jedina opcija kako bi se postigli zeljeni rezultati.

  TRETMAN – Izrada 20 keramičkih faseta na prednjim zubima gornje i donje vilice.

  TRAJANJE TRETMANA – tri dolaska u roku od pet dana, jedan dolazak na jedan dan, drugi za četiri dana i sutradan kontola, pacijentkinja je sve vreme nosila privremene fasete.

 • Slučaj 2, Hollywood smile, 20 keramickih faseta u obe vilice
  STANJE – Loš položaj zuba i neadekvatna boja samih zubi, pacijentkinja nije bila zainteresovana za terapiju fiksnom protezom i beljenje zuba tako da su keramičke fasete na prednjih 10 zuba i gore i dole bila jedina opcija.

  TRETMAN – Izrada 20 keramičkih faseta na prednjim zubima gornje i donje vilice.

  TRAJANJE TRETMANA – tri dolaska u roku od pet dana, jedan dolazak na jedan dan, drugi za četiri dana i sutradan kontola, pacijentkinja je sve vreme nosila privremene fasete.

 • Slučaj 3, Hollywood smile, 20 keramickih faseta u obe vilice
  STANJE – Relativno kratki zubi i neadekvatna boja samih zuba, pacijentkinja nije bila zainteresovana za terapiju fiksnom protezom i beljenje zuba tako da su keramičke fasete na prednjih 10 zuba i gore i dole bila jedina opcija. U dogovoru sa pacijentom smo se dogovorili da nove keramičke fasete izgledaju što prirodnije moguće pa samim tim nismo se odlučili za skroz bele fasete.

  TRETMAN – Izrada 20 keramičkih faseta na prednjim zubima gornje i donje vilice.

  TRAJANJE TRETMANA -tri dolaska u roku od pet dana, jedan dolazak na jedan dan, drugi za četiri dana i sutradan kontola, pacijentkinja je sve vreme nosila privremene fasete.

 • Slučaj 4, Hollywood smile, 20 keramickih faseta u obe vilice
  STANJE – Pacijentkinja je više godina nosila fiksnu protezu i navodi da je pored pravih zuba oduvek želela i da joj zubi budu beli. Nakon skidanja fiksne proteze je na razne načine pokušavala da reši estetski problem ali nije uspela. Na kraju se odlučila za izradu keramičkih faseta od petice do petice gornjoj i u donjoj vilci.

  TRETMAN – Izrada 20 keramičkih faseta na prednjim zubima gornje i donje vilice.
  TRAJANJE TRETMANA – Tri dolaska u roku od pet dana, jedan dolazak na jedan dan, drugi za četiri dana i sutradan kontola. Pacijentkinja je sve vreme nosila privremene fasete.

 • Slučaj 5, Hollywood smile, iz kompozitnih u keramičke fasete
  STANJE – Pacijent nam se obratio sa starim kompozitnim fasetama na zubima od četvorke do četvorke i u gornjoj i u donjoj vilici. koje je odlučila da zameni sa novim kermaickim fasetama. Problem sa kompozitinim fasetama je sto je potrebno stalno održavanje u vidu poliranja i doterivanja za razliku od keramičkih koje su mnogo trajnije i postojanije

  TRETMAN – Izrada 16 keramičkih faseta na prednjim zubima gornje i donje vilice. Od četvorke do četvorke.

  TRAJANJE TRETMANA – Tri dolaska u roku od pet dana, jedan dolazak na jedan dan, drugi za četiri dana i sutradan kontola, pacijentkinja je sve vreme nosila privremene fasete.

 • Slučaj 6, Hollywood smile, uz pomoć keramičkih faseta, nakon nošenja fiksne proteze
  STANJE – Pacijentkinja je više godina nosila fiksnu protezu i navodi da je pored pravih zuba oduvek želela i da joj zubi budu beli. Nakon skidanja fiksne proteze je na razne načine pokušavala da reši estetski problem ali nije uspela. Na kraju se odlučila za izradu keramičkih faseta od petice do petice gornjoj i u donjoj vilci.

  TRETMAN – Izrada 20 keramičkih faseta na prednjim zubima gornje i donje vilice.

  TRAJANJE TRETMANA – Tri dolaska u roku od pet dana, jedan dolazak na jedan dan, drugi za četiri dana i sutradan kontola. Pacijentkinja je sve vreme nosila privremene fasete.

Pogledajte CENOVNIK