Oralna hirurgija cena

ORALNA HIRURGIJA

U stomatologiji, oralna hirurgija obuhvata sve zahvate koji uključuju hirurške tehnike, poput vađenja zuba, procedura na korenu zuba i ugradnje implanata. Saznajte više

 • Vađenje zuba obično

  40€

 • Komplikovano vađenje zuba

  60€

 • Hirurško vađenje zuba

  100€

 • Apikotomija (resekcija vrha korena zuba)

  100€

 • Akcija!Ugradnja implanata Alpha Bio

  450€

  350€

 • Metalokeramička kruna na implantu

  120€

 • Bezmetalna keramička kruna na implantu

  220€

 • Abatment (Suprastruktura)

  100€

 • Sinus lift (latelarni pristup)

  500€

 • Intravenska sedacija

  700€

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?