Nadoknada kosti

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?
[Total: 685    Average: 3.8/5]

Nadoknada kosti omogućava ugradnju zubnih implanata kod pacijenata čija vilična kost nema dovoljnu visinu i/ili debljinu da bi podržala implante.

vestacka kost

Ovaj tip nadokande kosti, odnosno dodavanja veštačke kosti, razlikuje se od nadoknade kosti oko parodontopatičnih zuba tokom režanj operacije kao hirurške procedure lečenja parodontopatije. Za te potrebe obavlja se nadoknada kosti ograničenog kakraktera, što podrazumeva dodavanje malo veštacke kosti oko samog zuba, radi njegovog učvršćivajnja i produžavanja životnog veka zuba.

Nadoknada kosti za implantski zahvat je ozbiljnija i složenija procedura. Za nju je potrebna koštana masa pacijenta, koja se do nedavno uglavnom dobijala skidanjem male količine kosti sa kuka, rebra ili glave, ali se danas te procedure napuštaju i koristi se kost iz same vilice, koja se meša sa veštačkom koštanom masom i potom vraća pacijentu u znatnijoj količini. Nova istraživanja pokazuju da se najbolji rezultat, odnosno. najbolji kvalitet nove kosti postiže kombinovanjem 50% kosti pacijenta i 50% veštačke kosti. Ovakva mešavina se po pravilu uvek prekriva membranom, kako bi se stvorila barijera između nadokanđene kosti i mekih tkiva, i tako obezbedila nesmetana regenaracija koštanog tkiva.

nadoknada kosti

Nisu ni sve nadoknade kosti u zubnoj implatologiji iste, te zavisno od potreba pacijenta, može se preduzeti neka od sledeće četiri vrste nadoknade:

– Često se događa da nakon ugradnje implanata deo impalnta prominira tj. viri iz kosti, tako da je potrebna nadoknada kosti oko samog implanta. Ta vrsta nadoknade kosti je najmanje složena i ugalavnom podrazumeva primenu kombinacije veštačke kosti i membrane oko implanta.

– Uvećani sinusi su veoma česta pojava nakon gubitka zuba u bočnim regijama gornje vilice, zbog čega je nemoguće ugraditi impalnte bez prethodnog podizanja sluzokože sinusa i obezbeđivanja koštane potpore budućim implantima, jer bi u protivnom oni lebdeli u sinusnoj šupljini. U sinusnu šupljinu se ubacuje mešavina veštacke kosti i kosti pacijenta, posle čega se može pristupiti ugradnji implanata.

– Sami vilični grebeni mogu biti veoma tanki i stoga nepogodni za ugradnju zubnih implanata. Najtanji zubni implant je prečnika 3.5mm, te da bi se on ugradio u kost, potrebna je debljina kosti od najmanje 5-6mm. Ako je kost uža od 5mm potrebno je obaviti nadoknadu kosti, odnosno povećanje njene debljine. Postoje mnoge tehnike za nadoknadu ovog tipa – od skidanja kosti sa drugog mesta i prebacivanja u tu regiju, zatim korišćenje isključivo veštačkih materijala, kao i kombinacija veštačkih materijala i kosti pacijenta. Za svakog pacijenta se na osnovu pregleda i 3D ortopana donosi najbolji plan terapije.

– U bočnim regijama donje vilice česta je pojava da je važan nerv smešten plitko u kosti, tako da njegova pozicija onemogućava ugradnju implanta. U tim slučajevima nadoknadom se dobija veća visina kosti, mada je moguće, iako daleko ređe, da se stomatolog odluči i za pomeranje nerva.

Procedure nadoknade kosti mogu biti dosta invazivnije od same procedure ugradnje implanata i po pravilu produžavaju samu proceduru ugradnje implanta, pogotovo kada se ne mogu u istoj seansi ugraditi implanti i nadoknaditi kost, te je potrebno prvo nadoknaditi kost i zatim sačekati nekoliko meseci. Takođe, svaka hirurška intervencija nosi potencijalne komplikacije, iako one nisu česte.

ovu sliku ne potpisivati

Jedan od načina za prevazilaženje problema nedostatka kosti, posebno u novije vreme, je korišćenje kraćih i užih implanata, što može biti alternativa za nadoknadu kosti. Naravno, i ova opcija ima svoje nedostatke, tako da konkretan plan terapije zavisi od situacije u kojoj je pacijent.