Pogledajte sve novosti

Simpozijum Urban International Hard and Soft Tissue Regeneration

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?
[Total: 13    Average: 3.6/5]

Skupu svetskih implantologa i oralnih hirurga čija je tema bila sausage tehnika, a domaćin dr Andraš Urban, prisustvovao je dr Srđan Cvejanović.

Naš region postaje jedan od evropskih centara na polju novih impantoloških tehnika, a najveću zaslugu za to ima dr Ištvan Urban, čija se sausage tehnika od početka ove decenije nametnula kao jedna od najboljih za regeneraciju vilične kosti. Tim okupljen oko čuvenog mađarskog stručnjaka organizovao je 27. i 28. oktobra u Budimpešti prvi Urban Intetnational Hard and Soft Tissue Regenaration Symposium – simpozijum o regeneraciji tvrdog i mekog tkiva, na kome su predstavljena aktuelna dostignuća u nadokandi kosti i mekog tkiva u implantologiji.

Učesnici simpozijuma bili su mahom oralni hirurzi i implantolozi koji koriste ili žele da počnu da kosrite „sausage tehniku“, a Ordinacija Cvejanović jedna je od prvih u Evropi koja je počela da je primenjuje, još 2013. godine (tehnika je 2012. godine izašla iz eksperimentalne faze). Osim doktora Urbana prisustvovali su i drugi poznati implantolozi koji rade na razvoju sausage metode – Craig Misch, Michael Pikos, Giovanni Zucchelli, Hom-Lay Wang i Jose Carlos Martins da Rosa, koji su preneli su svoja iskustva iz proteklog perioda i održali radionice i demonstracije.

sausage tehnika simpozijum

Šta je sausage tehnika?

Mnogi pacijenti koji žele implante, posebno oni stariji, nemaju dovoljni volumen i kvalitet kosti da bi implant mogao biti čvrsto pozicioniran. Tokom poslednjih nekoliko godina napušta se tehnika presađivanja kosti iz udaljenih delova tela pacijenta kao što su kuk ili rebro, kako bi ista kost bila ugrađena u vilicu, već se veštačka kost i kost pacijenta koja se uzima iz usta mešaju, čime se dobija supstrat koji je potpuno bio-kompatibian, tj. koji telo prihvata. Što je najvažnije, ova mešavina je od sitnih granula, što olakšava prožimanje krvnim sudovima za razliku od korišćenja blokova kosti. Pokazalo se da je dobra prokrvljenost same rane veoma važna za formirnaje nove kosti i njenu brzinu nastajanja, jer sve ćelije dolaze putem krvi.

Sausage ili „kobasica“ tehnika, razlikuje se od drugih tehnika po načinu aplikacije kosti na vilicu i načinu formiranja mešavine veštačke kosti i kosti pacijenta. Membrana koja zadržava meko tkivo da prodre u kost sa jedne i pomaže interakciju kosti pacijenta i veštačke kosti sa druge strane, u ovoj tehnici oblikuje se kao mala kobasica i fiksira pinovima za vilicu pacijenta. Kost se kod ove metode ne uzima iz butne kosti ili ruke, već iz same usne duplje, budući da je i veoma mala količina dovoljna da bi se dobila mešavina veštačke kosti i kosti pacijenta. Veštačka kost dobija se iz granula, što se pokazalo kao daleko bolji pristup od korišćenja blokova, a na ovaj način povećava se na samo debljina, već i visina kosti, što doprinosi uspehu ugradnje implanata.

Važnost mekog tkiva

Jedno od interesantnih iskustava iz prakse jeste važnost prisustva mekog tkiva oko novopostavljenog implanta. Ranije se smatralo da je jedino važno da oko implanta postoji barem 2mm kosti, međutim siguran uspeh može se očekivati samo ako je pored kosti prisutno i meko tkivo u debljini od barem 3mm, zbog čega se regeneracija mekog tkiva obavlja paraleleno ili nakon što se obavi ugradnja veštačke kosti, što je i razlog zašto se tema regeneracije mekog tkiva našla u nazivu simpozijuma u Budimpešti. Na ovaj način osigurava se ne samo dobro fiksiranje implanta, već je i nova kost daleko kvalitetnija, što garantuje dugoročnu stabilnost implanta i generalno bolji kvalitet života pacijenta.

U Ordinacija Cvejanović obavljaju se tretmani ugradnje veštačke kosti sausage metodom, za šta je zadužen doktor Srđan Cvejnović, vodeći ekspert u našoj zemlji za sausage tehniku. Zahvat je brz i bezbolan, za razliku od drugih tretmana ugradnje veštačke kosti, koji umeju biti veoma invazivni, pri čemu su ugradnja obavlja u lokalnoj anesteziji.