Proteze na drikere cena

PROTEZE NA DRIKERE

Zubnu protezu koja je fiksirana na 3-4 implanta po vilici nazivamo protezom na drikere. Reč je o najpovoljnijem kompletnom rešenju za problem bezubosti, jer je rad daleko funkcionalniji i udobniji od običnih plastičnih proteza. Saznajte više

  • Proteza na drikere po vilici

    2.200€

U cenu rada uračunato je:

  1. Ekstrakcija svih preostalih zuba
  2. Ugradnja implanata (Alpha Bio ili Implant Direct Legacy)
  3. Postavljanje privremene plastične akrilante proteze
  4. Postavljanje definitivne, redukovane akrilatne proteze oko tri meseca posle ugradnje implanata.

Način plaćanja:

I faza: depozit 200€

II faza: na dan ugradnje implanata 1000€

III faza: prilikom predaje definitivnog rada 1000€


Plaćanje je gotovinski u EUR.


Garancija na implante je doživotna.

Garancija na protezu je godinu dana.

Da li Vam je pročitan sadržaj koristio?